OLJE OG GASS

Leverandørindustrien med over 100 ideer til ny oljevernteknologi

Vil løse problemer i nord.

Nofo vil gjenta suksessen fra 2010, og gå i gang med et nytt teknologiutviklingsprosjekt for oljevernutstyr. Her testes MOS Sweeper fra Egersund Group i årets «olje på vann»-øvelse. Den er én av teknologiene som Nofo valgte å gå videre med i 2010, og som nå har konkrete resultater å vise til.
Nofo vil gjenta suksessen fra 2010, og gå i gang med et nytt teknologiutviklingsprosjekt for oljevernutstyr. Her testes MOS Sweeper fra Egersund Group i årets «olje på vann»-øvelse. Den er én av teknologiene som Nofo valgte å gå videre med i 2010, og som nå har konkrete resultater å vise til. Bilde: Nofo

Norsk oljevernforening for operatørselskap (Nofo) og Kystverket gikk i september bredt ut til både norsk og internasjonal leverandørindustri, og etterlyste nye teknologier for oljevern.

Spesielt ønsket de gode ideer til oljevern rettet mot nordområdene, mer spesifikt på steder med sjøis. Per i dag finnes ikke dette.

Omkring 140 personer møtte opp på informasjonsmøte. Nå er fristen for å levere inn søknader gått ut, og det har kommet inn over 100 ideer til ny oljevernteknologi.

Oljevern i nord

Hans V. Jensen, leder for teknologiutvikling i Nofo, forklarer at de nå er midt i prosessen med å evaluere de innkomne søknadene.

– 9. september lyste vi ut prosjektet, og inviterte leverandører til å sende inn presentasjoner av sine ideer til ny oljevernteknologi. Fristen gikk ut 7. oktober, og vi er nå flere personer som sitter og evaluerer det som er kommet inn, sier han til Teknisk Ukeblad.

Jensen kan bekrefte at det er kommet inn flere ideer til oljevernteknologi som tar for seg oljevernutfordringer i nordområdene.

Og det er også ideer til teknologi spesifikt rettet mot det å kunne skille forurenset is og vann, noe som vil være nødvendig dersom oljeselskapene skal bevege seg nærmere den såkalte iskanten.

Les også: – Det er uaktuelt med nye, store utbygginger i Barentshavet

Klart på nyåret

15. november skal det være klart hvem som får tommel opp av Nofo og Kystverket, til å gå videre i prosessen.

– Vi er mange personer har god kjennskap til et eller flere temaer, men relativt få som har oversikt over alt, så derfor har vi mange personer som er involvert i prosessen med å gå gjennom ideene som er kommet inn. Så vi får et ganske bra grunnlag for å mene om forslag eller ideer bør komme videre, forklarer Jensen.

De som har pirret nysgjerrigheten til Nofo og Kystverket godt nok, vil få en invitasjon til å utarbeide komplett prosjektforslag, med finansieringsplan. Deretter blir det en ny evalueringsfase, og på nyåret blir det klart hvilke teknologiprosjekter Oljevern 2015 ønsker å sponse.

Målet er å starte opp prosjekter i første kvartal 2015.

Les også: Derfor treffer Lundin dobbelt så ofte som de andre leteselskapene

Vil ha teknologi klar for nye områder

Nofo ser spesielt etter teknologi som kan løse framtidige behov for oljevernberedskap i områder med sjøis og lite infrastruktur – som enkelte av områdene som kan bli åpnet opp i Barentshavet.

– Der vi opererer i dag har vi godkjent beredskap, men dersom myndighetene åpner opp områder med vanskeligere forhold, skal operatørene ha teknologi klar, sa administrerende direktør i Nofo, Leif J. Kvamme, til Teknisk Ukeblad, i forbindelse med lanseringen av Oljevern 2015.

Utfordringer langt nord inkluderer lys- og siktforhold, sjøis, vind, lave temperaturer og ising, for både utstyr og mennesker.

I tillegg kommer logistikkmessige utfordringer knyttet til store avstander, lite infrastruktur og begrenset tilgang på nødvendige tjenester.

Les også: 25 prosent av all uoppdaget olje i verden kan ligge bak iskanten

– Den neste store utfordringen

Nofo er spesielt interessert i teknologi og metoder som kan separere vann og forurenset is som tas opp under en eventuell oljevernoperasjon.

– Oljevern i isfylte farvann er det vi vil peke ut som den neste store utfordringen, sier Kvamme.

Det får han støtte i fra sikkerhetskonsernet DNV GL, som har gjort en analyse av de tilgjengelige oljevernteknologiene som kan brukes i arktiske strøk.

– Oljevernberedskap for felt hvor det er sjøis store deler av året er et svakt område. Vi har ikke norsk forskning eller norske tester på dette. Blanding av olje inn i sjøis er et problem vi ikke har klart å løse ennå, har Remi Eriksen i DNV GL uttalt til Teknisk Ukeblad.

Les også: Norsk oljeservice setter nye rekorder i utlandet. Neste år kan det være over

Bidrar økonomisk

Nofo har det operative ansvaret for oljevernberedskapen på norsk sokkel, på oppdrag fra operatørselskapene.

Oljevern 2015 er en videreføring av et tilsvarende prosjekt som ble gjennomført i 2010, hvor 20 av 180 søkere fikk tilskudd til å utvikle sin teknologi.

Disse har resultert i flere prosjekter som er kommersielt tilgjengelige i dag, og som Nofo allerede har i bruk. Den første runden er ansett som en stor suksess, som de nå har valgt å gjenta.

De teknologiene som er interessante for Nofo og Kystverket blant de … søknadene som er kommet inn i år tas med videre, og det skrives en kontrakt om utvikling av teknologien.

Her vil utvikleren måtte betale en andel av kostnadene selv, men Nofo tar en tredjedel, og det er muligheter for at Innovasjon Norge også bidrar økonomisk.

Les også:

Mens Statoil og leverandørene kutter, fortsetter andre oljeselskaper oppbemanningen

– Statoils sparemodus kan gjøre Lundin til operatør på Sverdrup

Her skal oljearbeiderne måles før de får sette seg i helikopteret  

Les mer om: