ARKIVNYHETER

Lever av høy nytteverdi

Ragnar Brekke
23. nov. 2010 - 09:45

TI

TI’s virksomhet er delt inn i fire virksomhetsområder; materialteknologi, virksomhetsutvikling, kalibrering og produktutvikling. I tillegg inngår det heleide datterselskapet TI Sertifisering as. Oppdelingen her kommer av at det alltid skal være vanntette skott mellom rådgivning og sertifiseringsorgan.

De nærmere 230 ansatte i Teknologisk Institutt as (TI) har en formidabel oppgave: I følge TI selv skal de være ”den foretrukne partner innenfor teknologiorientert rådgivning, kompetanseutvikling og testing.” Tross vanskelige tider for industrien de siste par årene har TI hatt en viss vekst, fra 210 til omkring 230 ansatte og overskudd. Dette vitner om styrke.

For snart ett år siden flyttet TI sitt hovedkontor fra Akersveien til Økern, til nye, tidsmessige lokaler. Mye av denomfattende kursvirksomheten foregår her.

Fanger opp trender

Dere har klart å overleve som selskap gjennom skiftende tider og stor teknologiutvikling i nærmere 100 år. Hva er forklaringen?

– Vi har sørget for å holde på kjernekompetansen blant annet når det gjelder å produsere effektivt. Dessuten har vi sørget for å ligge i forkant av den tekniske utvikling. Så enkelt - og så vanskelig er det. Jeg vil hevde at vi lenge har vært flinke til å tenke nytt og til å fange opp nye trender tidlig. Jeg er overbevist om at denne suksessformelen vil gjelde også fremover, sier Grete Hals, salgs- og markedsdirektør i Teknologisk Institutt as (TI) til Industrien.

– Veksten i vanskelige tider tyder også på at strategien vår har vært bærekraftig, sier hun.

I hele verdikjeden

– Vi sier gjerne at vi ønsker å følge våre kunder helt fra ideene skapes til produktene er ferdig produsert og levert ute i markedet. Sagt på en annen måte ønsker vi å bidra positivt i hele verdikjeden til bedriftene. Her er det mange aspekter å ta hensyn til; produksjonen skal skje på en lønnsom måte, den skal være miljøvennlig og layout skal være effektiv og fleksibel, for å nevne noe. For mindre bedrifter er det vanskelig å bygge opp tilstrekkelig kompetanse på kort tid på alle disse feltene. Rådgivning er da et godt alternativ, sier Hals.

– Innen produktutvikling kan våre erfarne fagfolk bidra til å eliminere usikkerhetsmomenter på et tidlig stadium. Det skal et trenet øye til for å sortere ut hvor fallgruvene kan ligge, sier Hals og trekker frem TI’s sterke fagmiljøer innen mekanisk konstruksjon og design, elektronikkutvikling, automatisering, materialteknologi og produkttesting.

Gode team

– Vår styrke er at vi har solid og bred kompetanse i huset som gjør at vi kan sette sammen gode team når vi skal hjelpe kundene. Hovedtyngden er sivilingeniører og ingeniører, ofte med lang erfaring som ledere eller gründere, men også nyutdannede. I tillegg har vi andre, som samfunnsvitere, som bidrar til å få inn alternative synspunkter i diskusjonene i gruppene. Dette er ofte svært konstruktivt i forhold til å finne gode, praktiske løsninger, sier Grete Hals.

EU-søknader

En viktig del av virksomheten dreier seg om å hjelpe bedrifter til å søke om forskningsmidler fra EU-systemet. – Dette er nok særlig nyttig for små- og mellomstore bedrifter som ikke har kapasitet til å holde seg oppdatert på feltet, sier hun.

De siste 9 årene har Ti vært involvert i nærmere 60 utviklingsprosjekter finansiert av EU’s rammeprogram. – Gjennomslagsprosenten på søknadene er høy, sier Hals.

Sertifisering undervurdert

Hals mener at et felt som ofte er undervurdert ute hos bedriftene er sertifisering, hun legger til at hun baserer seg mest på egne erfaringer som kunde.

– Jeg tror mange bedrifter kunne ha nytte av å se på sertifisering med litt nye øyne, ikke bare som et nødvendig onde, men som en verdiøkning av sine produkter eller tjenester. Tillit betyr mye i dagens samfunn og hvis bedriftene sørger for å ligge i forkant av reguleringer blant annet med å sertifisere mer, kunne de komme seg et skritt foran i konkurransen, sier Hals.

Energi og miljø

– Fremover vil vi styrke oss innen miljø og energi, med en egen gruppe som skal konsentrere seg om dette. Vi ser at behovet vil øke på disse områdene ute i industrien. Da må vi være forberedt, det er slik vi alltid tenker, sier hun.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.