Lettest å få seg jobb i India

Mens Europas befolkning sliter med høy arbeidsledighet, går det så det suser i India.

Lettest å få seg jobb i India
India / business Bilde: colourbox.com

PROSENTUTREGNINGEN

  • Manpower bruker begrepet «netto forventet bemanning». Prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte de neste månedene trekkes fra den prosentandelen som forventer en oppgang i antall ansatte.
  • Resultatet er netto forventet bemanning i prosenter.
  • Etter justering for sesongvariasjoner ligger netto forventet bemanning på +8 % i Norge. Det vil si f.eks. vi har 500 ansatte i dag, og må øke med 8% i løpet av juli-september 2012.

OM BAROMETERET

  • Manpower spurte arbeidsgiverne: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i 3. kvartal i forhold til inneværende kvartal?
  • 65 000 arbeidsgivere i 41 land i hele verden har svart på dette spørsmålet.
  • I Norge er 751 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %
  • Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt lands økonomi.

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer for 2012 viser at det er høy arbeidsledighet i verden, men India er det landet som viser mest optimistiske tall for nyansettelser.

16 000 arbeidsgivere i Asia og Stillehavsområdet ble intervjuet om ansettelsesstrategi i deres bedrifter for 3. kvartal 2012.

i India forventes det at bemanningen øker med 50 prosent, med justering for sesongvariasjon.

Hjerneflukt til India

Ifølge Manpowers undersøkelse har ansettelsestakten vært stabil i India i over lang tid.

Det har sammenheng med at mange indiske statsborgere vender tilbake til India etter mange år på det utenlandske arbeidsmarkedet.

Den globale trenden blir kalt «reversert hjerneflukt». Det forventes at 300 000 høyt utdannede indere skal flytte tilbake til India i de neste årene.

Les også: India tar tilbake ingeniørene

Taiwan og Brasil

Manpowers rapport viser at Taiwan og Brasil følger etter India når det gjelder ansettelsesforventninger på det globale markedet.

I Brasil er forventninger til å ansatte nye folk på +31 prosent, mens i Taiwan ligger tallet på 37 prosent.

Les også: Brasil kan gi Norge flere oljeingeniører

Havner sist

Arbeidsgivere i Hellas, Irland og Spania har laveste forhåpninger da det gjelder å ansette nye personer.  

Prosentandelen her er på -13 prosent i Hellas, -6 prosent i Irland og -6 i Spania.

Stopp og kutt

Arbeidsledigheten i Sveits er fortsatt lav, men det er ikke mange som blir ansatt. Ansettelser innenfor bygg og anleggsbransjen er likevel igjen i vekst.

Manpowers barometer viser at arbeidsgivere i Tyskland er langt fra håpefulle om nyansettelser. Mange store selskaper skal gjennomføre store bemanningskutt fremover.

Les også: Aker Solutions ansetter 1300 ingeniører

Gode tall for Norge

Når det gjelder Norge er det generelt positiv utvikling, og mange flere forventes å bli ansatt, i motsetning til i resten av Europa.

Tallene ligger på +8 prosent for alle næringer i Norge.

Lett å få jobb i finans og olje

Forventet bemanning innen olje og gass er på +17 prosent og +18 prosent i finans, forsikring, eiendomsmegling og konsulenttjenester.

Det ser veldig lovende ut for byggebransjen også, med +15 prosent forventet bemanning de neste månedene.

Les også:

Unge IT-ingeniører får ikke jobb

Stoltenberg: – Jeg vet ikke hva vi skal leve av etter oljen

Raser mot oljekonsulentene