Lettere å videreutvikle

Ifølge selskapets pressemelding er dette et integrert utviklingssystem som utvider deres grafiske utviklingsmiljø LabVIEW til såkalte Field Programmable Gate Arrays (FPGA).

Kunnskapskrevende programmering av FPGA-brikker har hittil stått i veien for utbredelsen av FPGA blant ingeniører som arbeider med måle- og styreapplikasjoner.

- Nå utvides mulighetene for å utvikle krevende innbakte sanntidsapplikasjoner og distribuerte applikasjoner, hevder Ray Almgren , sjef for produktstrategi ved National Instruments.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå