PROSJEKTER

Lettere å sykle i Oslo øst

En viktig brikke har falt på plass i sykkelvegnettet i Oslo. Den er to kilometer lang og går langs Tvetenveien. Hvis det går slik kommunen håper, vil den føre til økt sykkelbruk til og fra sentrum i de østlige bydelene.

Anders Haakonsen
3. nov. 2016 - 14:07

Tvetenveien

Lengde: 2 km
Bredde sykkelveg: 3 meter
Bredde fortau: 2 meter
Byggetid: September 2014–november 2016
Reguleringsplan: Asplan Viak
Byggeplan: Norconsult
Hovedentreprenør: Askim Entreprenør
Totalkostnad: Ca. 120 mill. kr.

Å ta seg fram for egen kraft har ikke vært like vanlig i øst som i vest. Oslo kommune forsøker å rette på dette ved å legge forholdene bedre til rette for myke trafikanter i bydelene i øst.
I denne sammenhengen er Tvetenveien viktig.  Den er en av de viktigste forbindelsene mellom ­de østlige bydelene og sentrum. I 2013 ble det åpnet sykkelveg med fortau langs 1,4 kilometer av denne vegen. Etter den siste utvidelsen er det nå sammenhengende sykkelveg med fortau mellom Haugerud og Ole Deviks vei.

 

Godt mottatt

Deler av den nye sykkelvegen har vært i bruk en tid, og tilbudet har blitt godt mottatt.
– Folk er veldig fornøyd. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger. Vi håper dette vil få flere til å sykle, sier byggeleder Rolf Arne Holund i Bymiljøetaten i Oslo kommune.
Sykkelvegen er tre meter bred. Den er delt på midten med en stiplet linje som skiller kjøre­retningene for syklistene. Fortauet er to meter bredt. Sykkelvegen er atskilt fra kjørebanen­­­ med en rabatt. På den andre siden av kjørebanen er det et ordinært fortau.
På sikt er det mulig at de som bruker den nye sykkelvegen kan få forkjørsrett.
– Bymiljøetaten mener det ligger til rette for å forkjørsregulere denne sykkelvegen, sier  sier prosjektleder Lars Olav Farstad. - Syklende og gående har separate anlegg, det er få kryss og de er oversiktlige. Gangfelt og sykkelkryssing er opphøyd. Det er plass for avsvingende bil til å vike for syklende og gående. Før forkjørsregulering kan gjennomføres må noen spørsmål angående signalanlegg og avsvingende biler være avklart.
– Hvordan vil dere markere at syklistene får forkjørsrett?
– Ved å sette opp vikepliktskilt foran sykkel­vegen.
– Ved noen bussholdeplasser er sykkel- og gangveg lagt i bakkant av leskurene. Er det også gjort for at folk skal kunne sykle uhindret?
– Ja, men det er ikke hovedgrunnen til at vi har valgt denne løsningen. Det viktigste er at folk skal komme av og på bussen uten å forholde seg til syklister, sier Lars Olav Farstad.

 

Fordel for flere

Investeringene på Tvetenveien kommer buss-passasjerene til gode på flere måter. Det er anlagt 550 meter nytt kollektivfelt i retning fra sentrum og 1050 meter i retning mot sentrum, og seks holdeplasser er oppgradert til høy standard.
Det er også gjennomført en generell oppgradering av sidearealene langs Tvetenveien. En rundkjøring er flyttet, og i tre andre er betongdekket på sentraløyene erstattet med beplantning.
Før utbedringen ble igangsatt, var det bare smale og nedslitte fortau langs Tvetenveien. Mange justeringer har vært nødvendig for å få plass til det nye tilbudet til syklister og fotgjengere. De mest omfattende er gjennomført nærmest sentrum. Her var det en bratt skråning­­­ på nordsiden av vegen der sykkelvegen går nå. På toppen av skråningen sto det en lang rekke garasjer, kjent som Tvetengarasjene. For at grunnen ikke skulle rase ut under dem, ble det etablert en 700 meter lang støttemur av naturstein.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.