ENERGI

Lemper utslippskravene

6. okt. 2000 - 17:01

Statsråd Siri Bjerke omgjorde i dag Naturkrafts utslippstillatelser. Endring innebærer at grensen for utslipp av CO2 endres fra 112 000 tonn pr. år til 1 120 000 tonn pr. år for hvert av de to planlagte gasskraftverkene.

– De samlede CO2-utslippene blir sannsynligvis mindre med de norske gasskraftverkene enn uten. Når miljøeffekten sannsynligvis blir positiv, finner jeg det klart at omgjøring kan skje innenfor forurensningslovens rammer, uttaler miljøvernminister Siri Bjerke.

Miljøverndepartementet har funnet at fordelene som Naturkraft og andre får, er vesentlig større enn de skader eller ulemper omgjøringen vil føre til for miljøet, og at vilkårene for omgjøring etter forurensningsloven § 18 nr. 5 er oppfylt. Departementet opprettholder en streng utslippsgrense for nitrogenoksider (NOx), men åpner for at Naturkraft på visse betingelser kan få godskrevet NOx-reduserende tiltak på andre utslippskilder – såkalte "fleksible NOx -tiltak".

Miljøverndepartementet konstaterer at den forventede utviklingen av CO2-reduserende teknologi ikke har funnet sted og vurderer Naturkrafts konsept som beste kommersielle teknologi pr. i dag. Konseptet tilfredsstiller dermed Stortingets forutsetninger og de krav som følger av EØS-regelverket.

I vurderingen av miljøvirkningene av CO2-utslipp fra gasskraftverkene, tar Miljøverndepartementet utgangspunkt i at forventet kraftunderskudd blir dekket av økt import dersom tilgangen til ny kraft ikke øker. Etablering av gasskraftverk i Norge er dermed satt inn i et bredere perspektiv fra regjeringens side. Dette er i tråd med energipolitikken som flertallet på Stortinget sluttet seg til gjennom behandlingen av energimeldingen i vår, og som felte Bondevik-regjeringen.

– Stortinget ga klart uttrykk for at gasskraftverk i Norge er en ønsket energipolitisk og industriell utvikling og en videreføring av Norges posisjon som energinasjon. Derfor legges det nå større vekt på de samlede fordeler for samfunnet i form av økt verdiskapning ved foredling av gassen i Norge, og utvikling av et industrielt og teknologisk miljø, ifølge en pressemelding fra Miljøverndepartementet.

Med vedtaket havner regjeringen på kollisjonskurs med miljøbevegelsen.

– AP-regjeringen er miljøbanditter og verstinger. Norge er i ferd med å få internasjonalt rykte som miljøpolitikkens Østerrike. Det ville vært mer redelig å gå inn for å endre forurensningsloven, tordner Bellona-leder Frederic Hauge til NTB.

Også Natur og Ungdom er i harnisk over frislippet av CO2 fra gasskraftverk på Kårstø og Kollsnes. – Utredningene er et spill for galleriet. Departementet har bestilt de svarene de ønsker seg, og har latt Olje- og energidepartementet legge premissene i stedet for å spørre Statens forurensningstilsyn. Det er fortvilet å ha en regjering som ikke tar klimaproblemene på alvor, kommenterer leder i Natur og Ungdom, Einar Håndlykken.

Demonstranter fra miljøbevegelsen blokkerte inngangen til Miljøverndepartementet fredag, men flyttet seg frivillig etter krav fra politiet. Dermed kunne miljøvernministeren komme seg uhindret ut av tjenestebilen som kjørte henne til Statsråd på Slottet, melder NTB.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik er ikke overrasket over regjeringens vedtak: – Vi er ikke overrasket over at regjeringen gjør om utslippstillatelsen, men vi er overrasket over at den ikke samtidig legger fram tiltak for å få ned de norske CO2-utslippene. Vi stiller oss også spørrende til regjeringens håndtering av saken, fordi SFT ikke har vurdert utslippskonsekvensene, uttaler Bondevik.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.