ARKIVNYHETER

Lemminkäinen tapte rettsak mot Statens vegvesen

Thor SøndenaaThor Søndenaa
28. nov. 2011 - 14:45

Lemminkäinen inngikk i 2006 en kontrakt med Statens vegvesen (SVV) om vedlikehold av stam- riks- og fylkesveger i 7 kommuner i Aust-Agder. Perioden gikk fra 1. sept 2006 til 31 august 2010 med en opsjon på et års forlengelse. Opsjonen ble ikke benyttet. Oppdraget var lyst ut som en funksjonskontrakt. Kontraktssummen lå på drøye 82 mill. kr.Feil i kontraktsgrunnlaget

Etter å ha lidd et betydelig tap på kontrakten, gikk entreprenøren til sak mot SVV ved Samferdselsdepartementet og Aust-Agder Fylkeskommune med utgangspunkt i at de historiske tallene i konkurransegrunnlaget for brøyting og saltforbruk oppgitt av SVV måtte inneholde feil. Det ble bl.a. pekt på at både antall brøytekilometer og medgått salt lå betydelig høyere enn man kunne anta ut fra de opplysningene som ble gitt i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Kravet mot SVV lå på 15,4 mill kr. pluss mva.

Det hører med til historien at perioden 2006 - 2010 bød på noen av de tøffeste snøvintrene i manns minne på Sørlandet.Tapte fullstendig i tingretten

Dommen som ble avsagt i Aust-Agder Tingrett 21. november påførte entreprenørselskapet et sviende nederlag der de tapte saken fullstendig på alle punkter. Tingrettet uttaler bl.a. at "Det er tale om en kontrakt mellom to profesjonelle parter hvor det må foreligge sterke grunner for å fravike det tolkningsalternativ som følger av en naturlig forståelse av kontraktens ordlyd".

Videre: " Retten kan heller ikke se at kravet kan forankres i alminnelige kontraktsrettslige prinsipper eller at SVV har brutt det kontraktsrettslige kravet til lojalitet. Retten nøyer seg her med å fastslå at SVV ikke har gitt uriktige opplysninger som kan danne grunnlag for erstatning, idet mengdene som er angitt i G3 er anslåtte. Byggherren kan da ikke ha plikt til å bestille alle de arbeider som anslaget bygger på, men må kunne ha det reelle behov som utgangspunkt for sine bestillinger.

Retten finner etter dette at ingen av kravene til Lemminkäinen kan føre frem, og at SVV og Aust-Agder fylkeskommune må bli å frifinne."

Entreprenørselskapet ble i tillegg dømt til å betale motpartens saksomkostninger med 148.417 kr.

Fristen for å anke dommen til lagmannsretten er på en måned.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.