Lemminkainen får kjøpe Mesta Industri

Lemminkainen får kjøpe Mesta Industri
Bilde: Bo Mathisen, Mesta

Det var på mandag at Konkurransetilsynet fattet vedtaket om at Lemminkäinen Norge AS sitt oppkjøp av Mesta Industri AS tillates på vilkår av at Lemminkäinen selger deler av sin virksomhet i Nord-Norge.

– Asfaltmarkedet i Nord-Norge er preget av høy konsentrasjon, og dette forsterkes ytterligere gjennom oppkjøpet ved at antall aktører reduseres fra tre til to, uttaler avdelingsdirektør Jostein Skaar i Konkurransetilsynet.

Partene har foreslått avhjelpende tiltak som vil forhindre en konsentrasjonsøkning gjennom å legge til rette for flere aktører i markedet. Konkurransetilsynet har funnet at tiltaket som er foreslått vil være tilstrekkelig for å sikre konkurranse i asfaltmarkedet i Nord-Norge, og har i tråd med partenes forslag pålagt salg av Lemminkäinen sitt asfaltverk i Harstad.Umiddelbar overtagelse

En pressemelding fra adm.dir Finn Halvor Skårdal i Lemminkainene Norge AS sier at overtagelsen vil skje umiddelbart.

-Lemminkäinen har valgt å akseptere vilkåret om å selge sin fabrikk i harstad.. Dermed kan overtagelsen av Mesta Industri AS gjennomføres nå og sammenslutningen med Lemminkäinen Norge AS påbegynnes umiddelbart. Dette innebærer blant annet at våre to organisasjoner sammen kan sørge for best mulig utførelse av oppdrag i sesongen som nå er i gang, heter det.Styrket posisjon

Lemminkäinen Norge AS får med dette oppkjøpet en styrket posisjon i det norske markedet for asfalt, grus og pukk. Virksomhetene i Lemminkäinen Norge AS og Mesta Industri AS er i det alt vesentlige komplementære. Den samlede virksomheten får økt konkurransekraft, en styrket organisasjon og bedre geografisk dekning.

-Ikke minst gir kombinasjonen av Lemminkäinens stasjonære asfaltfabrikker og Mesta Industris mange mobile anlegg en fleksibilitet som vil bli meget effektiv og hensiktsmessig for en rekke oppdrag. Sammenslutningen setter oss dermed i stand til å konkurrere om oppdrag i nye områder, samt å ha større kapasitet til å utføre arbeider for eksisterende kunder, skriver Lemminkäinen.

Sammenslutningen får ingen konsekvens for avtaler som Mesta Industri AS har inngått med kunder og leverandører. Vår første prioritet er å utføre alle oppdrag med kvalitet, effektivitet og til kundenes tilfredshet. Kontaktpersoner i Mesta Industri AS forblir de samme inntil vi eventuelt gir skriftlig beskjed om annet.

Les mer om: