NYHETER_BYGG

Lekkert i sjøkanten

2. mai 2001 - 15:42

Noen få hundre meter syd for Horten sentrum dukker det nye boligområdet Strandparken opp ved vannkanten. Lekre trehus med inntil tre etasjer skal etter hvert bygges på det 90 mål store, delvis oppfylte området, som lenge har ligget brakk i påvente av at noen skulle få ideen til å gjennomføre noe slikt.

Bak Strandparken AS står Borre kommune med 30 prosent eierandel, Sollistrand Eiendom med 20 prosent og de to utbyggerne, Byggmester-Ringen og Eventyrhus, med 50 prosent. Normalt er de to firmaene konkurrenter. Men her har de gått i allianse og dannet selskapet Byggmester-Ringen & Eventyrhus DA.

Badebukt

Nå har de gjort området attraktivt. Sjøkanten er pyntet opp med store rullesteiner, en badebukt er gravd ut og fylt med fin sand og det er gravd ut for småbåthavn og bygd molo kledt med larvikitt-stein.

Flere av byggene er fundamentert på ti meter lange svevepæler, som henger i den gamle leirete sjøbunnen. Her er langt ned til fast fjell. De øvrige byggene er reist på kompensert fundamentering. Terrenget er forbelastet for å fremtvinge setninger og etterfylt med EPS-blokker. Under alle boligene er det støpt hel armert betongplate med ribbedragere som ekstra forsterkning.

Fjernvarme til alle

Da planene for området begynte å ta konkret form, ønsket Borre Energi AS å se på mulighetene for alternativ energiforsyning til området. Oslo Energi Konsult AS fikk i oppdrag å se på tekniske løsninger og investeringskostnader for vannbåren varme til området.

Som en videreføring av anlegget kan det bli aktuelt å bygge et større fjernvarmeanlegg som kan forsyne eksisterende og kommende bebyggelse i Horten sentrum. Eksisterende anlegg vil da inngå som en del av et større nett. Aktuelle energikilder til nærvarmeanlegget er sjøvann, utnyttet med varmepumpe eller bioenergi av ulik kvalitet. I oppstartfasen dekker elkjeler energibehovet. Senere valg av grunnlastkilde er avhengig av kostnader, lokalisering, miljøforhold, ressurstilgang og eventuell utvidelse av varmegrunnlaget.

Oppvarmingen skjer av den grunn ved gulvvarme, 35-25 C og lavtemperatur radiatorer, 55-45 C. Varmt tappevann varmes opp direkte ved hjelp av varmevekslere. For hver enebolig/rekkehusleilighet benyttes tappevannsveksler på 57 kW, som gir ca. 0.3 L/S med varmt vann, ca. 50 C.

Preisolerte stålrør med polyurethan skum og PE kappe er benyttet. PEX-rør ble for kostbare. Isolasjonen på stålrørene har fått kobbertråder som gjør det mulig å måle seg frem til eventuelle lekkasjer. I varmesentralen på området blir det dessuten montert en alarmsentral som via lyssignal skal vise lekkasje på rørnettet.

Fullsprinkling

Alle boligene i Strandparken bygges i trekonstruksjoner. En firemannsbolig og to 12-mannsboliger får utvendige svalganger, også med vinduer i innvendige hjørner.

Dette medfører spesielle branntekniske utfordringer. Utbyggerne valgte derfor sprinkleranlegg for å oppdage brann og slokke den med vann på et tidlig stadium, fremfor mer omfattende konstruksjonsmessige løsninger i forhold til brannkrav.

På området har de valgt våtanlegg med røropplegg av plast. Det vil si at rørene er væskefylt med vann og ikke tåler frost, noe som blant annet er vesentlig ved legging av sprinklerrør i yttertakkonstruksjonene.

Rørdimensjonering

Brannteknisk Rådgivning AS i Tønsberg har vært konsulent på boligsprinklingen. – Da boligsprinkling ble vedtatt, var allerede vanninntakene lagt i grunnen uten at det førte til problemer for sprinkleranleggenes vannbehov. For senere prosjekter er det viktig å beregne hvilke rørdimensjoner på vanninntaket som er aktuelt for å dekke vannbehovet, sier Kjell Broholt i Brannteknisk Rådgivning.

– Sprinklerrørene i himlinger skulle legges i 50 mm nedlekting. I noen tilfeller ble dette noe lite da det forekom rørdimensjoner over 50 mm. Dette ble løst ved at rør måtte legges om. I fremtidige prosjekter bør det grovberegnes på hvilke rørdimensjoner det kan bli aktuelt å legge i himlinger, legger han til.

Uvant i Norge

Boligsprinkling med røropplegg av plast er relativt nytt i Norge. Til å begynne med var leveringssituasjonen for rørmateriell i plast derfor ikke den beste. Rørleggerfirmaet Jens Petter Zetlitz AS i Tønsberg måtte bruke mye energi for å skaffe rørdeler fra hele Europa. Leveringssituasjonen er i ferd med å bedre seg fordi en av leverandørene bygger opp et lager både i Norge og Sverige.

Plastrørene monteres ved liming. Limet krever en viss herdetemperatur, og det er viktig at forholdene på byggeplassen er tilrettelagt for liming når kuldegradene knirker utenfor.

Sprinkleranlegget blir helt skjult i leilighetene ved at de enkelte sprinklerhodene skjules bak en tynn plate i flukt med takplatene. Den lille dekkplaten presses vekk når vannet aktiveres.

Beskjedent i Norge

– Sprinkling av boliger er basert på eget regelverk utviklet i USA. Forskjellen fra konvensjonelle sprinkleranlegg er blant annet at hurtigvirkende sprinklerhoder benyttes. Godkjente anlegg ventes å slokke eller kontrollere en brann slik at overtenning i startbrannrommet hindres, sier dr. ing. Vidar Stenstad ved Norges Byggforskningsinstitutt.

– Forsøk og erfaringer viser at boligsprinkling er meget effektivt. I Norden er omfanget av sprinklede boliger likevel meget beskjedent. Utbredelsen er trolig størst i Finland, men det finnes ikke noe erfaringsmateriale fra branner i sprinklede boliger i Norden. Nordiske regler for dimensjonering og utførelse av boligsprinkleranlegg bygger på amerikanske regler, sier Vidar Stenstad.

Krever sprinkleranlegg

Bo- og servicehjem for eldre må utstyres med sprinkleranlegg. Hadde slikt anlegg vært installert i bo- og servicesenteret som brant i Harstad nylig, ville neppe liv ha gått tapt, sier seksjonssjef Thor Adolfsen i Norsk Brannvern Forening til NTB. I følge Adolfsen koster det ikke mer pr. kvadratmeter å installere et sprinkleranlegg enn det koster å legge gulvbelegg i nybygg. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Statens byggtekniske etat gransker brannen i Harstad, som krevde tre menneskeliv. Granskingen har resultert i en rapport med forslag til tiltak mot branner på eldreinstitusjoner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.