IKT

Leker seg til kunnskap

18. jan. 2001 - 16:09

I forrige uke ble det interaktive spillet Run TMC lagt ut på telekommunikasjonsselskapets intranettsider.

– Målet er å gi alle våre medarbeidere, spesielt nyansatte, en effektiv innføring i mobilindustrien og de konkurransevilkårene vi opererer innenfor, forteller organisasjonsutvikler og prosjektcowboy Sven Størmer Thaulow i Telenor Mobile Communications.

Arve på kafé

Programmet åpner med en multimedieintroduksjon til mobilbransjen: Historikk, milepæler og endringer i verdikjeden som følge av deregulering av telemarkedet. Spillformen tas i bruk for å illustrere hva utviklingen innebærer for selskapets forretningsaktiviteter.

Vi følger Arve fra han sitter på kafé med venner og får en idé til en ny mobil posisjoneringstjeneste, og blir med ham gjennom hele utviklingsprosessen frem til lansering av produktet. Spillet krever aktiv deltakelse fra brukeren. Gjennom én og en halv time må brukeren vurdere målgruppe, markedsstrategi, design og teknologi. Hjelpere innenfor de ulike fagområdene i selskapet tas med på råd. Til slutt blir løsningen forkastet eller godkjent av lederutvalget.

Radikalt endret

– Dereguleringen av telemarkedet har endret konkurransesituasjonen vår radikalt. Verdikjeden er blitt mer fragmentert og kompleks, og mange nye aktører har inntatt markedet. Vi mener det er viktig at våre 1400 medarbeidere har en forståelse av den virkeligheten vi opererer innenfor. Spillet gir en innføring i hvordan vi driver produktutvikling, hvordan det hele henger sammen og viser betydningen av å bruke nettverket i organisasjonen, sier Thaulow.

Spillet viser også hvordan rammebetingelsene kan endres underveis i utviklingsfasen. Når du tror du har konseptet klart, får du beskjed om å spare 40 prosent på personellressursene og må ta stilling til hvordan det best kan løses. Senere må du ta stilling til hvordan prosjektet bør forankres på nytt som følge av endringer i organisasjonsstrukturen. Slik konfronterer løsningen på ett problem brukeren med en ny problemstilling.

En ordbok viser vei i sentrale begreper knyttet til mobiltelefoni.

God læringseffekt

– Våre medarbeidere jobber med forskjellige ting – produktutvikling, salg, markedsbearbeiding og kundeservice, og har ulik kompetanse. De færreste har innsikt i den nye verdikjeden. E-læringsprogrammet skal være en start til å forstå vår virkelighet, sier den unge sivilingeniøren Thaulow.

Han mener e-læringsformen er velegnet til å formidle komplekse problemstillinger gjennom simuleringer. Samtidig kan ressurser frigjøres i organisasjonen, og kostnadene holdes nede.

Thaulow tror ikke e-læring alltid kan erstatte andre læringsformer. – Underveis i utviklingen forsto vi at dette programmet er så vidt komplisert, at det er en fordel å kunne få fortløpende tilbakemelding fra en instruktør.

Spillet med Arve skal nå tas i bruk på alle introduksjonskurs for nyansatte i Telenor Mobile Communcations.

Norskutviklet

Run TMC er utviklet av Oslo-baserte Involve Learning. Selskapet ekspanderer i Norden med skreddersydd nettbasert opplæring til næringslivet. Strategikommunikasjon, merkevareimplementering, helse, miljø og sikkerhet og salg- og servicetrening er blant satsingsområdene. Flere av de største nordiske selskapene står på kundelisten.

– Vi vektlegger det pedagogiske innholdet i programmene. Manuskriptene utarbeides i tett samarbeid med oppdragsgiver. Vi bruker simuleringer, video, animasjon, bilder, lyd og tekst, men form og uttrykk varierer fra program til program, forteller customer relations manager Teréz Hollo i Involve Learning.

Merkevarebygging

Vital Forsikring tok e-læring i bruk som et ledd i en revitalisering av selskapets merkevareplattform. – Vi ønsker å styrke medarbeidernes bevissthet om selskapets verdier og hvordan vi vil bli oppfattet, forteller marketingdirektør Jan Terje Nielsen i Vital Forsikring.

Sist sommer, hver dag i to uker, fikk samtlige ansatte en e-post med peker til en ti minutters interaktiv e-læringssesjon på selskapets intranettsider. Premier ble trukket hver dag for å sikre høy deltakelse.

– Med e-læring får alle den samme, ufiltrerte opplæringen. Budskapet formidles på en spennende måte og involverer medarbeiderne slik at kunnskapen sitter. Med tradisjonelle kurs og seminarer vil opplæringen avhenge av instruktørens dagsform og presentasjonsevne. Våre ansatte har gitt en overveldende positiv respons på opplæringsformen, sier Nielsen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.