Leica-forhandlere slår seg sammen

Leica-forhandlere slår seg sammen

De to heleide datterselskapene av Hexagon AB i Norge, annonserer i dag at de har til hensikt å slå seg sammen, for å skape en størrer og sterkere leverandør av måle- og maskinkontrollutstyr til privat og offentlig sektor.Sammen for felles styrke

For å tilpasse seg et stadig voksende og sammenfallende marked har de to selskapene i dag annonsert at de ønsker å slå seg sammen, for ytterligere å befeste sin posisjon som markedsleder. En felles organisasjon vil etterkomme kundenes og markedets krav til en bredere produktportefølje og en uovertruffen service og supportorganisasjon. Selv om de to selskapene fra i dag vil opptre som et felles selskap, vil de allikevel bestå som to separate juridiske enheter inntil videre. Dette er en beslutning som er forankret hos den lokale ledelsen, og vil kun berøre de norske enhetene.Over 50 ansatte tilsammen

Scanlaser har hovedkontor i Aurskog, og har i dag 28 ansatte og har 5 salgskontorer i Norge. (Aurskog, Drammen, Bergen, Kristiansand og Trondheim), mens Leica Geosystems AS i Norge for tiden har 20 ansatte og har 3 salgskontorer i Norge. (Oslo, Bergen og Trondheim)Les mer om: