ENERGI

Legger om kraftutvekslingen

Olje- og energiminister Olav Akselsen uttaler i ein pressemelding at omleggingen bidrar til et mer åpent og integrert nordisk kraftmarked. Det overordnede prinsippet for all kraftutveksling med utlandet er å få en mest mulig sikker og effektiv kraftutveksling.

Statnett SF har fra nyttår ansvaret for å organisera kraftutvekslingen med Danmark, i tillegg til utvekslingen med Sverige og Finland. Det er Nord Pool sine børspriser som skal være grunnlaget for kraftutvekslingen med disse landene.

De to kraftutvekslingsavtaene som Statkraft SF er part i, som i dag er grunnlaget for utvekslingen med Danmark, blir gjort om til finansielle avtaler.

De nye konsesjonene er blant annet en oppfølging av at Stortinget nylig sluttet seg til Regjeringens stortingsmelding om kraftutvekslingen mellom Noge og Danmark.

Les mer om: