NYHETER

Legger 100 mrd i nytt infrastrukturfond

Blant mange generelle mål, er lovnaden om å etablere et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner et konkret forslag i regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
8. okt. 2013 - 09:13

I regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet heter det at de vil at Norge skal få et topp moderne samferdselsnett på nivå med sammenlignbare land. Derfor vil den påtroppende regjeringen legge til rette for at en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland investeres i veger, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur. De vil sørge for økt trafikksikkerhet, og kortere og mer forutsigbar reisetid, for næringslivet og innbyggerne. Det må bygges mer helhetlig, og mindre stykkevis og delt. Offentlige innsigelser må samordnes bedre. Stortinget bør i fremtiden vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, slik at fagetatene kan overta ansvaret for detaljer og gjennomføring.

Høyre og Fremskrittspartiet sier at de vil etablere et eget utbyggingsselskap som skal løfte flere veprosjekter og gjennomføre utbyggingen mer effektivt, jf samarbeidsavtalen. Selskapet finansieres med egenkapital, men kan også ta opp lån med statsgaranti. Selskapet kan overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for utbygging av store samferdselsprosjekter. Man kan også overdra eksisterende prosjekter til selskapet. I forbindelse med statsbudsjettet fastsettes rammene for selskapet.

 

De viktigste tiltakene fra den nye regjeringen er å:

 

  • Etablere et infrastrukturfond på 100 mrd. kroner som bygges opp over inntil 5 år. Avkastningen øremerkes i statsbudsjettet til veg-, jernbane- og kollektivnettet samt bredbånd og IKT-infrastruktur, med forutsigbar og varig finansiering av infrastrukturinvesteringene som overordnet mål.
  • Starte arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur.
  • Legge frem en proposisjon som drøfter samling av bompengeselskapene til ett eller et mindre antall selskaper som administrerer bompengeinnkreving, dersom det foreligger et effektiviseringspotensial.
  • Bidra til at analysene knyttet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet forbedres. I planleggingsprosesser må realistiske trafikkprognoser legges til grunn, slik at infrastrukturen dimensjoneres i tråd med reelt behov.
  • Fremme en sak som presenterer ulike løsninger for hvordan Stortinget i fremtiden skal kunne vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, og hvordan fagetatene kan overta ansvaret for detaljer og gjennomføring.
  • Bygge veg og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden. Målsettingen vil være en halvering av tiden. Innsigelser i planleggingsprosessen samordnes bedre.
  • Organisere større veg- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat samarbeid (OPS) brukes som gjennomføringsstrategi.
  • Øke bruken av statlig regulering for prosjekter av nasjonal betydning.
  • Investere en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland i veger, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur.
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.