SAMFUNN

Leger hudkreft

Begge behandlingsformene viste gode resultater, men fotodynamisk terapi ga et klart bedre kosmetisk resultat enn kirurgi. Metvix PDT er betegnelsen på behandlingsmetoden, forklarer dr. med. Vidar Hansson, administrerende direktør i PhotoCure.

– Den fotodynamiske metoden består i å påføre en krem, Middelet aktiveres med rødt lys, slik at kreftcellene selektivt fjernes og huden heles uten arrdannelse, sier Hansson.

I ansiktet

BCC er ofte tykk og vanskelig å behandle, og denne formen for kreft forekommer oftere i ansiktet. Selskapet har søkt om tillatelse til å markedsføre Metvix for behandling av forstadier til hudkreft og høy risiko-BCC i Sverige og Australia.

I studien hadde Metvix PDT og kirurgi tilsvarende effektivitet, med fjerning av henholdsvis 90 og 98 prosent av lesjonene. Forskjellen var ikke statistisk signifikant.

– Suverent

I ansiktet, som er et kosmetiske viktig område for folk, ble 97 prosent av lesjonene fjernet ved kirurgi, mens Metvix PDT fjernet 95 prosent av lesjonene. Det kosmetiske resultatet var betydelig bedre ved fotodynamisk terapi enn ved kirurgi. Dermatologene som stod for behandlingen, vurderte det kosmetiske resultatet som godt eller suverent i 83 prosent av pasientene som var behandlet med fotodynamisk terapi, mens tilsvarende tall for kirurgi var bare 15 prosent – en statistisk signifikant forskjell.

Begge behandlingsgruppene fikk bare milde og forbigående bivirkninger, og ingen av dem førte til at pasientene avsluttet behandlingen. Dr. Lesley Rhodes fra Manchester University har ledet studien. Han betegner resultatet som et gjennombrudd.

Les mer om: