NYHETER_BYGG

Ledningsnett forvitrer

ØKT FORNYELSESTAKT: Det går på helsa løs og koster tid og penger å slurve med vann- og avløpsnettet. Det er anlegg for 300 milliarder som må tas vare på.
ØKT FORNYELSESTAKT: Det går på helsa løs og koster tid og penger å slurve med vann- og avløpsnettet. Det er anlegg for 300 milliarder som må tas vare på. Bilde: FOTO: Opplysningsutvalget for VA-ledningsnett.
Leif Haaland
4. mai 2005 - 13:57

I årevis har vannverkene og avløpsverkene fått stor oppmerksomhet. Nå er tiden inn for å løfte dem langt høyere opp på prioriteringslista.

Opplysningsutvalget for VA-ledningsnett er etablert med dette for øyet. Søkelyset må settes på det store behovet for å fornye ledningsnettet.

Selv om både bransjeorganisasjonen Norvar og mange kommuner gjør en betydelig innsats, gir det ikke nok resultater. En mye mer spiss bransjeorganisasjon må til. En som konsentrerer seg om informasjonsarbeid om ledningsnettet.

Konsekvensen av manglende fornyelse er høye lekkasjetall, smitterisiko og flomskader.

Dessuten må kommunene bergne vannverk og avløpsanlegg med en betydelig overkapasitet for at de skal kunne hanskes med de store lekkasjetallene.

Utvalget leier sekretariats- og informasjonstjenester av Jan Harsem. Han sier utvalget peker på et stort behov for økt forskning og utvikling, rekruttering av teknisk kompetanse i kommunene i tillegg til mer penger til fornyelse av ledningene.

Les mer om: