KARRIERE

Ledigheten øker mindre enn ventet

22. sep. 2009 - 11:25

Nav beregner at vel 90.000 vil bli registrert arbeidsledige i 2010. Det er 30.000 færre enn tidligere antatt, blir det opplyst i Navs siste prognose.

– Den sterke veksten i arbeidsledigheten, da vi sist utarbeidet prognoser, er nå lagt bak oss. Vi forventer derfor en mer moderat økning ut dette året og neste år, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Til tross for klare tegn til bedring antas det at den svake økonomiske veksten vil fortsette ut året og i 2010. Derfor vil arbeidsledigheten vil fortsette å øke noe, ifølge prognosen.

Positive virkemidler

Nav peker på at de sterke finans- og pengepolitiske virkemidlene som er iverksatt – både nasjonalt og internasjonalt – ser ut til å ha bidratt til den positive utviklingen.

Det blir pekt på at utviklingen i norsk sysselsetting trolig også er påvirket av at mange bedrifter beholder arbeidskraft de strengt tatt ikke har behov for, og venter på en ny konjunkturoppgang.

Innen bygg- og anleggsnæringen og industrien har likevel sysselsettingen falt, og ved utgangen av juni i år var det 21.000 færre sysselsatte i disse næringene enn ett år tidligere. Men denne nedgangen er blitt oppveid av sysselsettingsvekst innenfor offentlig sektor.

Økonomisk vekst

Prognosene til Nav signaliserer at den internasjonale økonomiske nedgangen er i ferd med å bremse opp. Det antas å kunne bli en svak økonomisk vekst mot slutten av inneværende år og 2010. Nav peker på at de fleste land har oppjustert sine vekstanslag.

Nav sier rett ut at den ekspansive finans- og pengepolitikken som har blitt iverksatt i Norge, ser ut til å ha dempet effektene her hjemme av den globale finanskrisen. Nedgangen i den norske økonomien har hittil ikke vært så sterk som i Europa og i USA.

Det er i prognosen forventet at den generelle arbeidsledigheten vil ligge på 3,1 prosent neste år. Det utgjør vel 80.000 ledige og altså 9.000 flere enn i år.

Yrkesdeltakelsen vil bli noe lavere det neste året, fordi flere unge vil velge utdanning og flere eldre vil trekke seg ut av arbeidsmarkedet. På grunn av befolkningsveksten anslår Nav likevel at arbeids

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.