Sveising. Industri. Fabrikk. Industriarbeidsplasser. Håndverkere. Arbeidsledighet. Fagforening. Karriere. Jobb. Studier. Student. Utdanning. Lønn. Inntekt.
Sveising. Industri. Fabrikk. Industriarbeidsplasser. Håndverkere. Arbeidsledighet. Fagforening. Karriere. Jobb. Studier. Student. Utdanning. Lønn. Inntekt. (Bilde: Colourbox)

Ledighet i industri og bygg øker

  • Industri

For første gang siden juli 2004 er det en økning i antall arbeidsledige sammenlignet med samme måned året før.

- Ledigheten øker raskere og i et større omfang enn tidligere ventet, men fremdeles er arbeidsledigheten på et lavt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten øker med 1900 personer, eller fem prosent, sammenlignet med oktober i fjor. Men ledigheten er fortsatt på rekordlave 1,7 prosent.

Sterk økning i bygg og industri

Økningen har vært særlig sterkt innen bygg og anlegg og deler av industrien. Sammenlignet med oktober i fjor er det nå 1200 flere ledige i bygg- og anlegg. En økning på 44 prosent. Innen industrien har ledigheten gått opp med 15 prosent fra oktober i fjor.

Venter 60.000 arbeidsledige

Færre nyopprettede

Samtidig viser tall fra NAV at det er færre nye stillinger innen alle yrkesgrupper og etaten mener norsk økonomi nå går inn i en lavkonjunktur.

NAVs nye prognoser viser at det blir 58.000 arbeidsledige i gjennomsnitt i 2009, 10.000 mer enn etaten spådde i september.

75.000 om to år

I 2010 venter den 75.000 arbeidsledige. Og det er hvis ting ikke fortsetter nedover.

- Prognosene bygger på at finansmarkedet stabiliserer seg i løpet av de neste par månedene. Vi foresetter også at oljeprisen holder seg så høy at det fremdeles blir vekst i oljeinvesteringene, sier Saglie.

Bremsene på i industrien

Oljefall kan gi industritrøbbel

SSBs konjunkturbarometer for tredje kvartal signaliserer et konjunkturomslag med en utflating i industriproduksjonen. Særlig innen trevare- og mineralproduktindustrien.

Andre deler av industrien går imidlertid fortsatt godt. Produksjon av maskinvarer, plattformer, skip og næringsmiddelindustrien er eksempler på industri som fortsatt venter økt produksjon og økt sysselsetting framover.

Usikkert internasjonalt

I sine prognoser for arbeidsmarkedet fremover peker imidlertid NAV på at den store usikkerheten knyttet til den videre økonomiske utviklingen internasjonalt, har gitt et sterkt fall i oljeprisen den siste måneden.

- Dersom det fortsetter vil dette kunne gi betydelig lavere oljeinvesteringer neste år enn det som var anslått i 3.kvartal. Dette vil i så fall ramme industrien hardt, skriver Johannes Sørbø fra NAV i et notat.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå