Norsk næringsliv går bra og det vises på antall ledige stillinger. Bildet er fra Tandberg og viser ingeniør Michelle Harper på laboratoriet. (Bilde: ODD RICHARD VALMOT )

Ledige ingeniørjobber

  • Arbeidsliv

Ifølge Hans Kure, analysesjef i Aetat, har antall arbeidsledige ingeniører sunket fra 1424 til 965 på ett år.

Han forteller at den sterke nedgangen skyldes blant annet høy etterspørsel i industrien og bygg- og anleggsnæringen.

Vil fortsette å synke

– Lav rente, relativt gode konjunkturer og høye oljepriser gir stor etterspørsel etter arbeidskraft. Vi venter at ledigheten vil fortsette å synke neste år. Dette gjelder også blant ingeniører og teknikere ettersom det trolig blir stort behov for denne gruppen de kommende årene. Men vi vil se en del svingninger i konjunkturene for noen bransjer, sier Kure.

Kan bli mangel på kompetanse

– Når vi ser flere år fram i tid, blir bildet mer usikkert. Veksten i norsk økonomi vil antagelig bli svakere etter hvert, men på grunn av lav tilgang på nyutdannede og høy gjennomsnittsalder blant ingeniører i Norge kan jobbsøkende ingeniører gå gode tider i møte, sier Kure. Han legger til at det også kan bli mangel på teknisk kompetanse i Norge i perioder.

God periode

Aetat offentliggjorde nylig «Rapport om arbeidsmarkedet» som konkluderer med at norsk økonomi er inne i en god periode. Ledigheten synker, sysselsettingen øker og det utlyses flere stillinger, går det fram av rapporten. – Men vi er fremdeles ikke på samme nivå vi var rundt årtusenskiftet, sier Kure.