MENINGER

LEDER: Uholdbart av OED

OED kan ikke som eneste departement motsette seg å lage en oversikt over olje- og gassanlegg som krever beredskap mot terror.

Symbolverdi: Et av kriteriene som OED ble bedt om å vurdere, var hvilke installasjoner som 
har stor symbolverdi. Den 472 meter høye Troll A-plattformen har det – i alle fall for ingeniører. 
Foto: Statoil.
Symbolverdi: Et av kriteriene som OED ble bedt om å vurdere, var hvilke installasjoner som har stor symbolverdi. Den 472 meter høye Troll A-plattformen har det – i alle fall for ingeniører. Foto: Statoil.
2. sep. 2013 - 12:50

Det er nesten ikke til å tro, men Olje- og energidepartementet (OED) finner etter en grundig vurdering ikke grunnlag for spesielle sikringstiltak mot terror på olje- og gassanlegg i Norge. Forskrift om objektsikkerhet trådte i kraft allerede 1. januar 2011, altså før bomben smalt mot Regjeringsbygget. Men den ble enda viktigere etter terrorangrepet.

Les også: «Ingen olje- og gassinstallasjoner trenger ekstra terrorbeskyttelse»  

Urovekkende

Alle departementer ble pålagt å melde inn oversikt over skjermingsverdige objekter mot spionasje, sabotasje og terror innen 1. januar 2013. Dette overholdt ikke OED, som først 29. mai i år kom med sitt negative svar til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Etterretningstjenesten og NSM har utarbeidet en felles oversikt over trusselbildet. Her er konklusjonen at «det er urovekkende at innmelding ikke har funnet sted innen alle sektorer».

Høyteknologi

Som eksempler på verdier som må beskyttes mot trusler, nevnes høyteknologi til petroleumsindustrien, maritim industri og forsvarsindustri: «Spesielt bekymringsfullt er det kraftig økende antall målrettede spionasjeoperasjoner mot norsk industri». Tallet har økt fra under 10 i 2007 til nærmere 50 alvorlige hendelser i 2012.På denne bakgrunn er det spesielt at OEDs byråkrater ikke finner grunnlag for å lage en oversikt over «skjermingsverdige objekter» verken når det gjelder produksjonsplattformer, raffinerier eller drivstoff­anlegg.

Les oså: Dette er sikkerhetssjefens skrekkscenario  

Sektortenkning

I begrunnelsen heter det at selv om petroleumsvirksomheten er svært viktig for Norge, er denne betydningen primært økonomisk og i mindre grad sikkerhetspolitisk relevant. OED skriver at «den geografiske spredningen gjør at man vanskelig kan se for seg en terror-/sabotasjeaksjon som kan slå ut hele den norske olje- og gassproduksjonen for en lengre periode».

Dette minner om sektortenkning og gjør ikke saken mindre alvorlig når OED opplyser at vurderingen er gjort i forståelse med Arbeidsdepartementet og Petroleumstilsynet.

Manglende beredskap

22. juli-kommisjonens rapport dokumenterte manglende beredskap i flere sektorer og beskrev hvordan NSMs rolle og funksjon ble neglisjert. Nettopp for å hindre liknende alvorlige konsekvenser har Stortinget gitt NSM myndighet til å utarbeide og forvalte en nasjonal oversikt over kritisk infrastruktur.Alle departementer har nå bidratt til denne oversikten – unntatt OED. Det er helt uholdbart når alle våre tre øverste sikkerhets- og etterretningsorganisasjoner mener petroleumsindustrien bør sikres.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.