Ledelse til Mesta og OneCo Veidrift

Ledelse til Mesta og OneCo Veidrift
Tomsbakken på fylkesveg 35 nord for Tønsberg sentrum inngår i den driftskontrakten som OneCo Veidrift har gitt lavest anbud på. Bilde: Anders Haakonsen

Begge oppdragene gjelder perioden fra 1. september 2012 til 31. august 2017. Vegvesenet har opsjon på å forlenge dem med et år.

Den største jobben gjelder 31,2 km riksveg, 650,9 km fylkesveg og 20,3 km g/s-veg i kommunene Audnedal, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal og Åseral i Vest-Agder.

Bare tre entreprenører ga pris på denne jobben. Risa ligger nærmest Mesta med et anbud på 252 millioner kroner. Veidekke er nr. tre med 260 mill.

Det andre oppdraget vakte større interesse, men også mye større forskjeller i prisene. Det høyeste anbudet ligger hele 36 prosent høyere enn det laveste.

NNC Roads ligger nærmest OneCo Veidrift med et anbud på 125,2 mill. Deretter følger Lemminkäinen (130,3 mill.), Veidekke (150 mil.) og Mesta (161 mill.).

I denne driftskontrakten inngår 255,3 km fylkesveg og 79,2 km gang/sykkelveg i kommunene Horten, Nøtterøy, Tjøme, Tønsberg, og en del av Re. Alle kommunene ligger i Vestfold. Riksveger er ikke med i denne kontrakten.

Les mer om: