SAMFERDSEL

Leangen i rolig gange

– Det er riktig å bygge den nye terminalen i første planperiode i 2002-2005, mener Samferdselsdepartementet i årets statsbudjett.

Ifølge Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2002-2011 ble tidspunktet for flytting vurdert på nytt. Reguleringsplanen for prosjektet har vært ute på høring og forventes vedtatt i løpet av høsten 2001.

Godsterminal uten skiftedel er kostnadsberegnet til 484 millioner 2002-kroner. Terminalen kan stå ferdig i 2005. Dette mener departementet ikke kan være en permanent løsning og forventer at skiftedelen også legges til Leangen

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.