Lavt anbud fra K. A. Aurstad

Lavt anbud fra K. A. Aurstad
Den 5,2 km lange strekningen er markert med heltrukket rød linje. Mye rart skal skje hvis ikke kontrakten går til K. A. Aurstad. Ill.: Statens vegvesen

Konkurrenten er Mesta som ligger 13 prosent høyere med et anbud på 82,521 mill.

Bare tre entreprenører deltok i anbudsbefaringen. Prosjektleder Susanne Svardal er derfor ikke overrasket over at det bare kom inn to anbud. Prisene er hun godt fornøyd med. I følge Vegvesenets eget overslag skulle kontraktsummen ligger mellom 80 og 120 millioner kroner.

Den aktuelle strekningen ligger i Bremanger kommune i Nordfjord. Den går mellom Kolset og Bortnen nord for den 4,8 km lange Vingetunnelen.

Vegen skal følge traséen til en lokaveg med minimal trafikk. Den har bare ett felt og noen møteplasser. Den nye vegen blir 6,5 meter bred. Oppdraget omfatter også anlegg av 2 km gang/sykkelveg.

Innen 10. mai 2013 må jobben være gjort. Vingetunnelen åpnes samme måned. Prosjektet er kostnadsberegnet til 577 millioner 2011-kroner. I dag er det ikke noe som tyder på overskridelser.

Les mer om: