– Lavkonjunkturen er over

– Lavkonjunkturen er over
BEDRE TIDER: Terje Venold, konsernsjef i Veidekke, kan konstatere at lavkonjunkturen er over. Bilde: Joachim Seehusen

– Vi kan nå konstatere at lavkonjunkturen er over for denne gang, sier direktør for strategi og marked i Veidekke, Rolf Albriktsen i en pressemelding.

Tre påfølgende kvartaler med positiv vekst indikerer at trenden peker oppover.– Store stimulanser

– Store stimulanser i form av uvanlig lav rente og statlige penger sprøytet inn i økonomien har virket.

Vi registrerer også at optimismen i husholdningene og bedriftene er tilbake. Men risikobildet er fortsatt uvanlig komplekst, sier Rolf Albriktsen, som har utarbeidet rapporten.– Klar bedring

– Vi har erfart at de skandinaviske landene påvirkes i sterk grad av det som skjer internasjonalt, og i særdeleshet bygg og anleggsmarkedet.

Nå ser vi en klar bedring i vårt tilgjengelige bygg- og anleggsmarked, sier Albriktsen.

I konjunkturrapporten som Veidekke legger frem i dag, er vekstanslagene for både Norge, Sverige og Danmark, justert opp.Realvekst

For Norge ventes en realvekst i år på 2 % og 4 % neste år.

Det er bedring i boligmarkedet, yrkesbyggmarkedet og innen anlegg som ligger bak oppjusteringen.Sterkere en ventet

Veksten i den svenske økonmien har vært betydelig sterkere enn forventet, god hjulpet av eksport, investeringer og offentlig forbruk.

Bygg- og anleggsvirksomheten begynner å komme etter, og man ser tegn til vekst innen bolig- og yrkesbygg. Anleggsinvesteringene ligger på et høyt nivå som følge av flere store vei- og jernbaneinvesteringer.Tre prosent vekst

For Sverige er den samlede markedsveksten oppjustert fra 0,5 % til 3 % i år.

Veksten kommer imidlertid etter en periode med svært lav aktivitet innen flere sektorer.

I Danmark startet nedgangen i bygg- og anleggsmarkedet før konjunkturene begynte å falle, og nedgangen har vært ekstra sterk. Boligmarkedet har til dels vært borte.Prisstigning

Prisene har begynt å stige, men byggeaktiviteten følger ikke etter.

I år blir det igangsatt 9000 boliger mot 36000 i 2006, men det er forventet vekst innen bygg og anlegg i 2011.

– Bygg og anleggsmarkedet i Skandinavia bedrer seg i 2010 og 2011.

Men frem mot 2015 kan vi ikke se grunn til at pilen skal peke bratt oppover.

Usikkerheten i verden vil fortsatt påvirke oss og gi svingninger i aktivitetsnivået, sier Albriktsen.

Les mer om: