NYHETER

Laveste dødstall siden 1950

Ikke siden 1950 har færre mistet livet på norske veger. Dødtallet endte på 154 i 2012, 14 færre enn året før.

Illustrasjonsfotp fra Farriseidet i Larvik i 2010.  Foto: Peder Gjersøe / SCANPI
Illustrasjonsfotp fra Farriseidet i Larvik i 2010. Foto: Peder Gjersøe / SCANPI Bilde: Gjersøe, Peder
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
1. jan. 2013 - 15:18

- Dette er gledelig og viser at vi er på rett vei. I forholdet til gjennomsnittet i alle år siden tusenårsskiftet på 250 drepte, har vi nå nesten 100 færre trafikkdrepte. Men samtidig er det 154 for mange. Dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Finnmark hadde ingen trafikkdrepte i 2012, som det første fylke gjennom et helt kalenderår siden man starter å føre nasjonal statistikk i 1939.

 

Klar tendens

Tallenes tale er tydelige. 154 drepte i 2012-trafikken er 14 færre enn i 2011 – og viser at trenden med stadig færre dødsfall og de verste ulykkene på norske veger fortsetter. 

- Til tross for nedgangen er det fortsatt møteulykker og utforkjøringsulykker som dominerer ulykkesbildet. Å bygge nye trafikksikre veger, midtrekkverk, siderekkverk og mer oversiktlig sideterreng, forsterka vegoppmerking og reduserte fartsgrenser, blir viktige virkemidler framover, sier Gustavsen.

Mens det er klart færre unge som har omkommet i 2012, er vegdirektøren svært bekymret over flere drepte fotgjengere.

- Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er historisk lav, men vi skal videre. Vi vil fortsette å gjøre det vi vet gir resultater og strekke oss mot nye og ambisiøse mål, sier Gustavsen.

 

Mange årsaker

Blant de forhold som ligger til grunn for nedgangen er sikrere og bedre biler og veger, at fartsnivået har gått noe ned og at flere bruker bilbelter og annet sikkerhetsutstyr.

- Politiets innsats mot bilister med ekstremadferd, en bedre trafikantopplæring og en akuttmedisinsk utvikling som gjør at man redder flere når ulykken først er ute er forhold som bidrar. Målretting av kontrollvirksomhet og kampanjer mot enkeltgrupper har gitt resultater. Det pågående arbeidet mot for høy fart har gitt seg utslag i lavere fartsnivå på norske veger, sier vegdirektøren.

Gustavsen mener at tallene viser at nullvisjonen har effekt. Nedgangen er klart størst på de alvorligste ulykkene som gir død og varig skadde.

- I bunnen ligger et langsiktig og systematisk arbeid med prioritering av tiltak som gir dokumentert gevinst og målretting inn mot risikogrupper. Det er blitt gjort og skal fortsatt gjøres et godt koordinert arbeid mellom oss i Statens vegvesen, fylkeskommunene, politiet, Trygg Trafikk og alle gode krefter innen trafikksikkerhetsarbeidet. At dette arbeidet har stor politisk oppmerksomhet, både i Samferdselsdepartementet og i Stortinget, er også av stor betydning. Mediene gjennom sin sterke fokus på alle forhold innen samferdsel bidrar til den positive utviklingen, sier Gustavsen.

 


Nøkkeltall for trafikkdøden 1939-2011:

 


1939

116

1946

161

1947

  94

1948

157

1949

136

1950

133

1951

177

1952

157

1953

163

1954

175

1955

213

1956

289

1957

294

1958

269

1959

306

1960

310

1961

365

1962

351

1963

321

1964

385

1965

423

1966

446

1967

480

1968

479

1969

496

1970

560

1971

533

1972

490

1973

511

1974

509

1975

539

1976

471

1977

442

1978

434

1979

437

1980

362

1981

338

1982

401

1983

409

1984

407

1985

402

1986

452

1987

392

1988

378

1989

381

1990

332

1991

323

1992

325

1993

281

1994

283

1995

305

1996

255

1997

303

1998

352

1999

304

2000

341

2001

275

2002

310

2003

280

2004

257

2005

224

2006

242

2007

233

2008

255

2009

212

2010

208

2011

169

2012*

154

* Foreløpig tall


 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.