SAMFUNN

Lavere oljeproduksjon

Problemer med å få opp produksjonen på Snorre etter gassutblåsingen, er med på å bringe olje-produksjonen ned.
Problemer med å få opp produksjonen på Snorre etter gassutblåsingen, er med på å bringe olje-produksjonen ned. Bilde: Statoil
Tore Stensvold
12. mai 2006 - 11:18

Reduksjonen i oljeproduksjonen er ikke en villet politikk, men påvirket av omstendigheter verken Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen eller Miljøvernministeren skal ha ære eller skyld for.

Olje- og energidepartementets del av det reviderte nasjonalbudsjett inneholder få store nyheter.

Den daglige produksjonen i 2006 er beregnet il 2,8 millioner fat, mens den i fjor var på 3 millioner fat i døgnet. Årsaken til nedgangen legges på Snorre og Kristin.

Øker neste år

På Snorre har det vært kapasitetsproblemer etter gassulykken i fjor, mens Kristin-oppstarten kom seinere enn planlagt.

I tillegg skriver departementet at det ble en rekke forsinkelser i boreprogrammer.

I 2007 forventes oljeproduksjonen å øke til 3 millioner fat per dag. Oljeproduksjonen forventes å øke ytterligere i 2008, for deretter gradvis å avta.

Mer gass

Gassalget i 2006 er anslått til om lag 87 milliarder standard kubikkmeter (SM 3).

I 2005 var gassalget 84,4 milliarder SM 3. De kommende årene forventes en betraktelig økning i gassalget. I revidert nasjonalbudsjett for 2006 er det lagt til grunn en økning opp til 120 milliarder SM 3 i 2010.

Gleder seg

- Det er gledelig å se den høye aktiviteten på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

- Med høye oljepriser investerer oljeselskapene for å få opp mer av ressursene.Ned- og oppjustert pris

Olje- og energidepartementet utarbeider årlig anslag for framtidig aktivitetsnivå innen olje- og gassvirksomheten. Anslagene bygger på data innrapportert fra operatørselskapene og vurderinger i Oljedirektoratet og departementet.

I revidert nasjonalbudsjett for 2006 legges det til grunn en oljepris på 420 kroner per fat for inneværende år. For 2007 er anslaget 360 kroner per fat.

I forhold til Nasjonalbudsjettet for 2006 er dette en oppjustering på 70 kroner for inneværende år og 50 kroner for 2007.

Fortsatt god vekst i etterspørselen etter olje, lite ledig produksjonskapasitet samt økt usikkerhet rundt oljeleveransene fra Irak, Iran og Nigeria tilsier en oppjustering av oljeprisforutsetningen i forhold til budsjettet som ble lagt fram i fjor høst.Rekordinvesteringer

2006 ligger an til å bli et rekordår for investeringer på norsk kontinentalsokkel, skriver departemente i en pressemelding.

Anslaget er om lag 97 milliarder kroner. Dette er en økning fra nasjonalbudsjettet på cirka 5 prosent. Investeringer i letevirksomhet er inkludert. Det er spesielt utbyggingen av Snøhvit og Ormen Lange som bidrar til det høye investeringsnivået i år.

20 mia +

Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til om lag 349 milliarder kroner i 2006. Av dette utgjør innbetalte skatter og avgifter 210 milliarder kroner, SDØE bidrar med 126 milliarder kroner og utbytte fra Statoil bidrar med 13 milliarder kroner.

Sammenlignet med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2006 er statens netto kontantstrøm i 2006 økt med 20,8 milliarder kroner. Oppjusteringen skyldes høyere anslag for oljeprisen. I motsatt retning trekker forventning om noe lavere produksjon, økte lete- og produksjonskostnader og økte investeringer.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.