Lave anbud på spunting i Moss

Lave anbud på spunting i Moss
Denne nedslitte kaifronten trenger rehabilitering. Fenderskjørtet skal fjernes, og ny spuntvegg og fenderpanel skal settes opp. Veidekke har en knapp ledelse i kampen om kontrakten. Bilde: Bjørn Berge Hansen, Statens vegvesen

NCC ligger ikke langt bak med et anbud på 15,699 mill. Betonmast er nr. tre med 17,554 mill. Fjerde og siste anbyder er PA Entreprenør som ligger langt over de andre med 33,077 mill.

Spunten skal slås ned langs kaifronten til oppstillingsplassen for ferga som går mellom Moss og Horten. Spuntnålene kan ikke forankres til fjell fordi det ikke finnes fjell i nærheten. I stedet skal de forankres til en annen spuntvegg lenger inne, en forankringsvegg. Etablering av forankringsveggen inngår i entreprisen. Til sammen 25 000 kvm spunt skal slås ned.

Den som får kontrakten skal også skifte ut belysningen på oppstillingsplassen, oppgradere området nærmest kaifronten, fjerne en gammel fergebås som ikke er i bruk lenger, fjerne fenderpanelet utenpå den gamle spuntveggen, og montere nytt når den nye spuntveggen er på plass.

Jobben skal fullføres i mai neste år.

Les mer om: