Lave anbud på 4,65 km motorveg

Lave anbud på 4,65 km motorveg
Kurudsand er markert helt til høyre på kartet. Gulli ligger like øst for stedet der den tykke linjen krysser Glomma. Ill.: Statens vegvesen

Johan Rognerud fra Ullensaker ligger på tredjeplass med 204,2 mill. Nr. fire er HAB Construction med 211,6 mill. Klart høyest ligger Mesta med et anbud på 241,5 mill.

Prisnivået avspeiler ikke situasjonen på anleggsmarkedet. - Prisene er veldig lave, sier byggeleder Morten Jensen i Statens vegvesen Region Øst.

Den aktuelle strekningen er 4 650 meter lang og går mellom Kurudsand og Gulli i Kongsvinger kommune. Vegen bygges ut som en smal motorveg, det vil si at bredden ikke er mer enn 16,5 meter. Oppdraget blir likevel mer omfattende enn de fleste motorvegutbygginger her i landet. Det er ikke snakk om å utvide en to-felt veg - den nye vegen går helt utenom nåværende riksveg 2.

Vegvesenet tar ikke sikte på anleggstart før i november. Den som får kontrakten skal få to måneder på seg til å måle opp vegtraséen. På den måten håper Vegvesenet å unngå uenighet om mengdene i ettertid.

Vegen skal være klar til bruk innen 1. november 2013.

Les mer om: