Lav risiko for utslipp i Lofoten

Lav risiko for utslipp i Lofoten
LAV RISIKO: Sjansene for at en brønn får skadlige utslipp som når Lofoten og Vetserålen er forsvinnende liten, sier en rapprt utført av DNV på vegne av WWF.

Rapporten til Det Norske Veritas (DNV) er utarbeidet for WWF. Rapporten bekrefter at olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen kan drives trygt og forsvarlig.

Rapporten viser at risikoen for at et utslipp utenfor Lofoten og Vesterålen skal nå land er svært lav. I løpet av 170 000 år med produksjon fra en brønn vil det statistisk være ett oljeutslipp som kanskje når land.13 000 brønner

— Basert på internasjonal statistikk og erfaring og de beste metodene vi har til å beregne sannsynlighet, så må det bores i størrelsesorden 13.000 brønner for at du statistisk skal få en blow out av denne typen, sier informasjonsdirektør i Det Norske Veritas, Tore Høifødt til NRK.Ingen olje til land

I løpet av 40 års virksomhet er det boret i underkant av 4500 brønner på hele den norske kontinentalsokkelen, og ingen utslipp har nådd land eller ført til varige skader på miljøet.3500 utslippsfrie år

DNV-rapporten viser for eksempel at et stort oljefelt på størrelse med Ekofisk-feltet med 50 produksjonsbrønner vil måtte drive i rundt 3500 år før det statistisk kan oppstå et større oljeutslipp som når land.

Rapporten viser i tillegg at bare halvparten av disse utslippene vil nå land. Da er det heller ikke tatt hensyn til at ny teknologi ytterligere reduserer risikoen eller at oljevernberedskapen til havs er dimensjonert til å takle utslipp av denne typen.Ikke uakseptabel risiko

— DNV-rapporten bekrefter det olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen ikke vil utsette miljøet for uakseptabel risiko. Tvert om viser rapporten at olje- og gassindustrien er mer enn i stand til å drive forsvarlig virksomhet, sier Lars Arne Ryssdal, direktør næring og miljø i OLF i en kommentar.Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.