Lav lønnsvekst med arbeidsinnvandring

Lav lønnsvekst med arbeidsinnvandring
NYTT: Forskerne har funnet sammenfall mellom arbeidsinnvandring og lav lønnsvekst. Bilde: Martin Kierstein

Bransjer innen bygg og anlegg preget av høy arbeidsinnvandring hadde betydelig dårligere lønnsutvikling enn andre bransjer fra 1998 til 2005.

Sammenfall

Det kommer fram i en fersk undersøkelse gjort av forskerne Oddbjørn Raaum og Bernt Bratsberg ved Frisch-senteret i Oslo.

Resultatene ble presentert på et seminar på Fafo tirsdag.

Konkret er det tømrere og malere som har opplevd de minste lønnshoppene. Samtidig er det mange arbeidsinnvandrere blant tømrere og malere.

Håndverkere er utrydningstruet

Sertifisering

Til sammenlikning har lønnsutviklingen vært mer positivt blant elektrikere, rørleggere og anleggsarbeidere, som alle er grupper med lavere innslag av utenlandske arbeidere.

Kravene til fagutdanning og sertifisering er noe tøffere for disse enn for tømrere og malere, noe som også kan ha bidratt til å gi dem en bedre lønnsutvikling.

Det har også gitt færre arbeidsinnvandrere enn i andre bygg og anleggsbransjer.

Nye tiltak mot sosial dumping