KRAFT

- Latterlig satsing på fornybar energi

Jannicke Nilsen
5. okt. 2007 - 11:43

Mange er skuffet over regjeringens satsing på fornybar energi i budsjettet for neste år, som olje- og energiminister Åslaug Haga mener vil føre til et gjennombrudd for energiformen.

Regjeringen øker derimot ikke støttesatsene til fornybar energi.

– Svakest i budsjettet

Bellona mener satsingen på, eller "mangelen på satsing", som miljøorganisasjonen kaller det, er det aller svakeste punktet i statsbudsjettet.

– Støtteordningene for fornybar energi forblir latterlig dårlige, sier Bellonas Ane T. Brunvoll.

Mange skuffet

Også Norsk Industri mener støttesatsene må opp.

– Vi er positive til en satsing på fornybar energi, men det må gjøres noe med støttesatsene for at man virkelig skal få i gang arbeid på dette feltet, sier industripolitisk direktør Svein Sundsbø.

Norsk Industri mener også at det ikke er nok å ha budsjettrammer, og etterlyser kriterier som sørger for at pengene faktisk blir brukt. – Der er det mye ugjort arbeid, sier Sundsbø.

Ubalanse i satsingen

Energibedriftenes landsforening (EBL) vil også ha opp satsene, og trekker fram ytterligere to momenter i budsjettet som de mener er feiltrinn: Intet nytt på forskning og teknologiutvikling av fornybar energi, noe som forsterker en ubalanse i forhold til milliardsatsingen på CO2-håndtering.

– Regjeringen foreslår økt skatt på fornybar vannkraft. Det gir feil signal for å få inn mer fornybar energi, skriver EBL i en melding.

Må tredobles

Dagens støtteordning må minimum tredobles dersom det skal lønne seg å bygge ut vindkraft, mener miljøorganisasjonen.

– Norges støttesatser er blant de aller dårligste i hele Europa. Ettersom støttesatsene nå ikke øker så vil vi i alle fall ikke se noen utbygging av vindkraft, sier Brunvoll.

Støtteordningen for fornybar energi kom istedenfor ordningen med et felles grønt sertifikatmarked, som ble for dyr for regjeringen.

Flagger ut

Bellona minner om at dagens støtteordninger blant annet har ført til at ni av ti vindkraftprosjekter er skrinlagt, mens prosjekter med tidevannskraft og bølgekraft er flyttet til Skottland, hvor tilskuddsordningene er langt bedre.

Enovas energifond får i statsbudsjettet økt sitt totalbudsjett med 631 millioner. Bellona mener det er en tilsnikelse å kalle dette for en fordobling, fordi 440 millioner av dette ble bestemt tildelt allerede for halvannet år siden.

13 prosents økning

– Vi er glad for det vi hører om at Enova bevilges cirka 200 millioner til, men regjeringen kan ikke hevde at dette er en kursendring da det allerede er signalisert at Enova kommer til å disponere 1,5 milliarder i året. Den økte bevilgningen utgjør kun 13 prosent av dette beløpet, sier Brunvoll.

– Feilprioriterer

Bellona mener at budsjettet ikke gjenspeiler at verden befinner seg i en krisesituasjon.

– Det settes av 500 millioner til kjøp av kvoter, mens økningen til fornybar energi altså kun er på 200 millioner. Det er tydelig at regjeringen ikke skjønner hvor det er lurt å satse, sier Brunvoll.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.