SAMFUNN

Laserstråle av materie

Oppdagelsen kan gi nye revolusjonerende muligheter innen nanoteknologi og presisjonsmåling.

Den nye materietilstanden kalles Bose-Einsteinkondensat (BEC), fordi Albert Einstein og den indiske forskeren Satyendranath Bose forutså tilstanden allerede i 1924. Teorien beskrev hvordan atomer plutselig kan samles i den lavest mulige energitilstanden hvis man kjøler ned visse typer gasser til en ekstremt lav temperatur.

Laget kondensat

Amerikanerne Eric A. Cornell og Carl E. Wieman har fått fram et rendyrket kondensat av rubidiumatomer ved å avkjøle atomene til en temperatur som er mindre enn en milliondel over enn det absolutte nullpunkt.

Tyskeren Wolfgang Ketterle gjorde tilsvarende forsøk med natriumatomer. To separate BEC som ekspanderte inn i hverandre frambrakte mønster som ligner på ringer i vann etter to steiner. Ketterle fikk også fram en stråle av små BEC-dråper –en begynnelse på en laserstråle av materie i stedet for lys.

Les mer om: