Laserlys flytter mikropartikler

Laserlys flytter mikropartikler
Illustrasjonsfoto Bilde:

Hitesh Y. Jaising har i sin avhandling fra Universitetet i Tromsø forsket på hvordan det er mulig å bruke laserlys til å flytte mikropartikler og biologiske celler.

Det har lenge vært kjent at lys utøver et lite, men målbart trykk på materie.

Denne teknologien har potensielle anvendelser innen nanoteknologi, medisin og andre forskningsområder hvor man rutinemessig har bruk for en skånsom og effektiv teknikk for å flytte små objekter.

Når lyset sendes gjennom en optisk bølgeleder, forplanter det seg langs bølgelederen på grunn av gjentatte totalrefleksjoner uten mye tap i lysstyrke. Imidlertid lekkes det ut noe lysenergi fra bølgelederen, såkalt evanescent lys. Det er dette lyset Jaising har studert effekten av.

Les mer om: