PRODUKSJON

Laser-mål slår radar

Hugo Ryvik
17. okt. 2003 - 08:34

Elektromagnetiske bølger er godt egnet til å måle nivå i tanker og gjennomstrømning i rør.

Instrumenter hvor sensoren ikke er i kontakt med målemediet tar mer og mer over for elektromekaniske instrumenter. Radarbaserte nivåmålere øker mest av alle.

Nå har et nytt lysende alternativ dukket opp; nemlig laserbaserte nivåmålere med et prisleie på linje med radarmålere - dvs. fra om lag 15.000 kroner for de billigste.

Lasermålerne måler nivået ved å sende en smal lysstråle ned i tanken og måle tiden det tar for lyset å bli reflektert tilbake. Den største fordelen er at laseren kan måle nivået på nesten hva som helst, det være seg væske, tørrstoff eller halvt flytende medier.

Lanseres i Norge

Særlig i treforedlingsbransjen kan laser slå ut radar. Der er det mange tanker hvor det er vanskelig å måle nivået. Salgsansvarlig Bjørn Borgersen i Process Partner AS mener at lasermåleren har særlig store fortrinn til å måle tørrstoffer.

En radarmåler kan nemlig få falske ekko på grunn av den ruglete overflaten. Med lasermålerens bølgelengde på bare én mikrometer avviker ikke strålen så lett. Målingene blir ikke påvirket av overflatens beskaffenhet, i hvilken vinkel strålen sendes ned i tanken eller ekko fra veggene i tanken.

Larvikselskapet Process Partner fikk i sommer agentur på lasermålere og radarmålere fra amerikanske K-Tek. I Sverige har PMV Palmstiernas allerede begynt å selge lasermålere til svenske papirfabrikker og gruveselskap.

Lav bølgelengde

I motsetning til radaren sprer ikke laseren strålen. Diameteren er bare fem centimeter. Dermed kan den bli fokusert på et smalt punkt. Dessuten trenger du ikke montere instrumentet gjennom tankveggen - lysstrålen kan like gjerne gå gjennom et vindu i tanken. Selve instrumentet kan stå et stykke unna på et lett tilgjengelig og beskyttet sted.

- Det kan være bra når det er høye temperaturer eller høyt trykk som kan skade måleinstrumentet, forteller Borgersen.

Radarmålinger kan bli påvirket av lyder fra omgivelsene eller mediets akustiske og dielektriske egenskaper. Det gjelder ikke laseren. Forutsetningen for at måleprinsippet skal fungere, er kun at det flytende mediet som skal måles har litt farge, eller er at det er et tørrstoff. En ulempe er at laserens glasslinser kan bli tilsmusset.

Radar mest populært

Mye tyder på at laserinstrumentene på sikt kan bli like populære som radarmålerne er i dag. Radarmålerne har hatt en tosifret årlig vekst de siste tre-fire årene.

En av årsakene til dette er at nøyaktig nivåmåling har blitt et stadig viktigere middel for å få ned driftskostnadene og øke effektiviteten i industrien. Dessuten har prisen falt til et nivå som er konkurransedyktig med andre instrumenttyper.

Radarmåleren kan i likhet med laseren måle nivået i nesten alle typer medier. Den viktigste forutsetningen er at mediet har en viss dielektrisk motstand.

Radarinstrumenter er presise, stabile og så godt som upåvirket av temperatur- og trykkvariasjoner, damp, densitet, og turbulens.

Siden sensorene er uten bevegelige deler og ikke kommer i fysisk kontakt med mediet de skal måle, trenger de knapt nok vedlikeholdes eller omkalibreres. Dessuten går det an å måle gjennom veggen på tanker som er laget av ikke-metalliske materialer. De fleste av disse fortrinnene har også laserinstrumentene.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.