DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Larvik skal kartlegge veinettet sitt

Vil dokumentere vedlikeholdsbehovet for kommunepolitikerne.

Larvik kommune skal kartlegge tilstanden på de kommunale veiene.
Larvik kommune skal kartlegge tilstanden på de kommunale veiene. Illustrasjonsfoto: Svein Aage Nilsen/Scanpix
24. feb. 2020 - 05:10

En «road movie» kan gjøre det lettere for Larvik å utarbeide ny hovedplan for drift og vedlikehold av kommunens gang- og sykkelveier. Kommunen vil dokumentere tilstanden på veiene ved hjelp av bilder eller video, og har nå lyst ut oppdraget med å skaffe til veie dokumentasjon, og analysere tilstanden på 305 kilometer bilvei og 60 kilometer gang- og sykkelvei.

− Vi har en fornemmelse av at vi må forsere vedlikeholdet av de kommunale veiene i Larvik. Vi har etterspurt mer penger til vedlikehold, men ikke fått politisk gjennomslag for det ennå. Så da er det viktig å dokumentere tilstanden på veiene, slik at vi får oversikt, sier Christian Trankjær som er avdelingsleder vei og trafikk i Larvik kommune.

Han sier til Veier24 at kommunen skal asfalter for fem millioner kroner i år, men at de trolig måtte ha asfaltert for 40 millioner kroner hvis de skulle tatt unna hele denne delen av vedlikeholdsetterslepet nå. 

Eirik Selmer
Les også

Bruker KI til trafikktelling: – Kan påvirke statens prioriteringer

Får kanskje lage planen også

Tilstanden på veidekket er et av de viktigste parameterne som skal registreres i det dokumentasjonsoppdraget kommunen har lyst ut. I tillegg vil kommunen ha registrert dekketype, veienes lengde og bredde, og veiobjekter som skilt, trafikkøyer, gatelys, kummer, rekkverk osv.

Kommunen vurderer også å la firmaet som registrerer veiene, utarbeide selve veiplanen, og ber tilbyderne redegjøre for hvilke muligheter de har for å gjøre det. Det kommunale veinettet i Larvik består av cirka 1140 bilveier og cirka 390 gang- og sykkelveier.

Christian Trankjær sier til Veier24 at Larvik kommune gjennom utlysningen er ute etter å få en oversikt over hvilke løsninger som finnes for registrering av vei og veistandard. Kommunen har imidlertid vært i kontakt med Askøy kommune i Vestland fylke, som kartla sine veier i fjor høst med Road AI-løsningen til Trondheim-firmaet Geomatikk IKT.

Det haster å få på plass midler på de ulykkesutsatte strekningene, mener Morten Stordalen (Frp). – For Oslofjordtunnelen handler det for eksempel om å få en rømningstunnel til ikke hvis, men når, det begynner å brenne igjen.
Les også

Frp om NTP: – En Vestfold-fiendtlig regjering

Mobilfilm eller andre løsninger

Med denne løsningen foregår registreringen av veiene rett og slett ved at man fester en mobiltelefon i frontruta på en bil, og så filmer mens man kjører langs veiene som skal registreres. Løsningen bruker kunstig intelligens for å gjenkjenne både sprekker, krakeleringer, ujevnheter og hull i veidekket, og klassifiserer skadene etter type og alvorlighetsgrad. Mobilens GPS sørger for at man vet akkurat hvor skaden befinner seg.

– Askøy har hatt gode erfaringer med denne løsningen, men vi vil gjerne finne ut hvilke andre løsninger og leverandører som fins, og har fått henvendelser fra flere firmaer allerede, sier Trankjær.

Kommunen ber i anbudet sitt om at bilskilt, ansikter og lignende må sladdes, og at dataene må forvaltes på en sikker måte, samtidig som de bør være tilgjengelige via en nettbasert skyløsning.

Fristen for å levere tilbud på registreringsoppdraget er 5. mars, og analysen av veitilstanden i kommunen skal overleveres i løpet av høsten 2020.

2,8 milliarder skal brukes på vedlikehold av eksisterende jernbane i 2024.
Les også

Bygger ny jernbane for 16 milliarder – knappe tre mrd. går til vedlikehold

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.