Lar være å bruke 10 millioner liter diesel og sparer mer enn 25.000 tonn CO2

Ny vannforsyning til Oslo krever mange kilometer ny høyspentkabel til en kostnad på 40 millioner kroner.

Lar være å bruke 10 millioner liter diesel og sparer mer enn 25.000 tonn CO2
Under plastduken ligger 22 kV høyspentkabler som skal gi energi til tunnelboremaskin. De rosa plastdekslene er en advarsel om strømførend kabler til de som evetuelt vil grave her en gang i fremtiden. Arbeidene med ny vannforsyning til Oslo er nå i gang. Foto: Joachim Seehusen

Når Oslo får ny vannforsyning, strømmer råvannet gjennom en nesten 20 kilometer lang tunnel fra Holsfjorden til Huseby i Oslo. Vanntunnelen blir ikke sprengt, men boret av tunnelboremaskiner, TBM.