Merkelappene ble først brukt i forbindelse med terrorbombingen i London den 7. juli i år. Foto: TSG

Lapp redder liv

  • naturvitenskap

Merkelappen kan få avgjørende betydning for overlevelsesevnen, fordi den definerer skade- og behandlingstype umiddelbart.

Lappene festes på de skadde så fort de medisinske teamene har undersøkt dem.

Deretter transporteres de skadde på raskeste måte til egnet behandlingssted.

Systemet eliminerer faren for misforståelser, feilsending og feilbehandling. SmartTag er utviklet av leger og skadestedeksperter hos TSG Associates.

Farge- og strekkodene er internasjonalt fastslått. Merkelappene kan skrives på i all slags vær med vannfaste filtpenner som følger med i pakken. Lappene har også en lysstripe som muliggjør identifisering i mørke.

En variant av klappene er Smart Tape, som brukes på barn som trenger annerledes behandling enn voksne.