Lanserer to nye hurtigbåter med nullutslipp: – Enklere å bygge

Skal lagre hydrogen på sjøbunnen.

Lanserer to nye hurtigbåter med nullutslipp: – Enklere å bygge
Brødrene Aa har ledet konsortiumet bak dette hurtigbåtkonseptet. Båten går på hydrogen og fokuset har vært på å gjøre designet så enkelt som mulig. De har kalt modellen Aero, på grunn av det aerodynamiske designet. Illustrasjon: Brødrene Aa

Hell, Trøndelag: Trøndelag fylkeskommune har signert kontrakt med fem konsortier i et utviklingsprosjekt som skal utvikle og demonstrere at nullutslipp er mulig for hurtigbåter med hastigheter over 30 knop.

Brødrene Aa leder ett av konsortiene og presenterte tirsdag to hurtigbåtkonsepter.

– Båtene har et konvensjonelt skrog, som vi har svært gode erfaringer med hva gjelder effektivitet og sjøegenskaper. Vi satser på å bygge én større hydrogenbåt som skal gå mellom Trondheim og Kristiansund, samt Brekstad, samt to mindre batterielektriske båter mellom Trondheim og Vanvikan, sier teknisk direktør Anstein Aa til TU.

Utgangspunkt i karbonfiber-katamaran

Brødrene Aa har kort fortalt tatt utgangspunkt i sine katamaraner bygd i karbonfiber-kompositt - slik som den prisbelønte Future of the fjords - og utviklet de videre til å bli nullutslipps hurtigbåter.

– Vår inngang var å ta i bruk eksisterende teknologi og sette de sammen på en bedre måte. I dette nye designet har vi fokusert på å gjøre strukturen enda mer moderne og enklere å bygge, sier Aa.

Med seg på laget har de Westcon Power and Automation, Boreal sjø og Ocean Hyway cluster.

– Hydrogen og batterisystem medfører betydelig ekstra vekt. Derfor har vi bygd en éndekksbåt som kan bære vekta på en effektiv måte, sier Aa.

Les også

Tidligst 2022

Trøndelag fylkeskommune står i spissen for i alt 11 fylker som skal jobbe for å gjøre dagens mest forurensede og minst energieffektive persontransport til en miljøvinner. Fem konsortier har utarbeidet forslag til konsepter. Målet er å tilfredsstille nullutslippskrav til tre hurtigbåtruter, to internt i fylket, og ett over til nabofylket Møre og Romsdal:

  • Trondheim – Vanvikan
  • Trondheim – Brekstad
  • Trondheim – Kristiansund

Rutene skal legges ut på anbud med tidligst oppstart i 2022, men sannsynligvis i 2023.

Designet til Brødrene Aa er det siste som lanseres av de fem. De øvrige konsortiene ledes av henholdsvis NTNU Technology Transfer og Flying Foil, Rødne Trafikk AS, Transportutvikling AS og Selfa Arctic AS.

Pesifikasjoner for Brødrene Aas hurtigbåt som skal kunne gå mellom Trondheim-Kristiansund og Trondheim-Brekstad. Illustrasjon: Brødrene Aa

Alle komponenter finnes i markedet

Brødrene Aas største hurtigbåt skal kunne gå i 34 knop med en motoreffekt på 2600 kW og 277 passasjerer. Tur-retur regner konsortiet et hydrogenforbruk på 180 kilo.

Båten har fire tanker med trykksatt hydrogen levert av Hexagon, brenselceller fra Ballard - 12x200kW moduler som i dag er i bruk på tog og buss, samt en batteripakke på 600 kWh for å ta lastvariasjoner slik at brenselcellen kan gå på jevn last.

Tavler og energistyringssystemer er levert av Westcon Power and Automation. Båten har 2x1300 kW elmotorer. Alle komponentene er i handel i dag.

– Vi har hatt risikogjennomgang med blant annet Sjøfartsdirektoratet. Dette er et veldig realistisk design som kan realiseres innen kort tid, sier Aa.

Spesifikasjoner for de to hurtigbåtene som Brødrene Aa vil ha i rute mellom Trondheim og Brekstad.  Illustrasjon: Brødrene Aa

– Hydrogen nesten lik diesel i driftskostnader

Konsortiumet har sammenliknet kostnadene med tilsvarende dieselfartøy.

– Det er interessant å se at det faktisk ikke er så stor forskjell på rene driftskostnader. Hadde dieselprisen vært 9 og ikke 7 kroner hadde det kommet ut likt. Litt dyrere diesel og litt billigere hydrogen så er vi der, sier Aa.

Pris på båt er imidlertid betydelig høyere. Prisen på hydrogenfartøyet er 169 millioner kroner, ifølge Brødrene Aa, med en merkostnad i dag på om lag 79 millioner til hydrogensystemet.

– Men her vil det nok bli store bevegelser fremover, sier Aa.

Når det kommer til de to batterielektriske hurtigfergene blir kostnadene høyere hovedsakelig på grunn av at man går for to el-båter i stedet for én dieselbåt, ifølge selskapet.

Vil lagre hydrogen på sjøbunnen

Som en del av prosjektet har konsortiet direkte kobling til TechnipFMC sitt konsept for lagring av hydrogen på sjøbunnen. Under er en illustrasjon som viser hvordan det skal kunne gjennomføres å lagre store mengder hydrogen i tanker på sjøbunnen i god avstand fra kaia.

Hydrogenet blir ført til kaiterminalen via rør og fartøyene bunkrer kun den mengden hydrogen de trenger, slik at risikoen ved lagring på kaiområdet skal elimineres.

TechnipFMC eier konseptet og klargjør for de mener er et stort internasjonalt marked. Havneløsning skal bare være en del av Deep Purple-konseptet.

Slik skal hydrogenlagring på sjøbunnen ved kaia kunne se ut. Illustrasjon: TechnipFMC
Les også