ENERGI

Lanserer energihuset

Ill: NCC
Ill: NCC
Atle Abelsen
24. feb. 2005 - 08:15

Huset er et pilotprosjekt som skal bli et konferansesenter på 900 kvadratmeter for femti personer ved innsjøen Mälaren.

Solenergi og vindkraft sørger for energitilførselen, bygningen er svært energieffektiv og lagrer selv energien fra produksjonstoppene for å ta forbrukstoppene. Huset blir ikke tilknyttet det lokale kraftnettet.

- I dag er teknologien for dyr for kommersiell utnyttelse. Men vi ønsker å demonstrere mulighetene, og tror at prisen etter hvert vil falle ned mot en akseptabel grense, tror prosjektleder Kristina Gabrielii i NCC.

Spesielt etter de siste årene med massive og langvarige strømbrudd av forskjellige årsaker, begynner svenskene å bli møre for nye måter å tenke energiforbruk på.

Solceller og vindturbiner skal produsere energien som lagres i batterier og omdannes til hydrogen. Hydrogenet brukes til oppvarming, og kjøling og en del av varmeproduksjonen skal skje gjennom varmepumper og dypbrønner.

Huset vil koste i underkant av 60 millioner kroner, nesten dobbelt så mye som et tilsvarende konvensjonelt bygg.