PRODUKSJON

Langt mellom robotene

6. sep. 2001 - 22:24

Han har lang erfaring innen automatisering, ikke minst implementering av robotsystemer. – Tilbakeholdenheten kan ha sin grunn industristrukturen i vårt land. Vi har mange småbedrifter med særpreg, som lager mange forskjellige produkter på en spesiell måte.

Industrien har ikke våget å satse tilstrekkelig. Enderud etterlyser produksjonssamarbeid, variantbegrensning og økt standardisering, samt djervere satsing på området. – Det vil avgjort øke konkurranseevnen. Både produktspekter og markedsføring må struktureres slik at det bedre legges til rette for mer bruk av robotteknologi og økt grad av automatisering.

Mangler lokomotiver

Relativt høye lønninger på norske verkstedgulv har satt noe fart i robotiseringen. Enkelte store, norske bedrifter og relativt få mindre har gjennomført automatiseringstiltak med blant annet bruk av roboter, men de er i mindretall.

– I vårt land har vi ikke lokomotivene som andre land har. For eksempel er bruk av robotteknologi i bilindustrien meget utbredt. Underleverandører i Norge med jevnlige leveranser til bilindustri er relativt høyt automatiserte også i vårt land.

Enderud mener at leverandørene av robotiseringsutstyr har informert og stadig informerer om hvilke muligheter slikt utstyr byr på til besparelser og forbedring av miljøet i produksjonssonen.

Tenke helhet

Enderud mener norske bedrifter må tenke mer på hele produksjonsprosessen, slik at automatiseringen omfatter en større del av prosessen og tar hensyn til alt fra råmaterialer til det ferdige pakkete produkt. Først da kan vi konkurrere med lavkostland i Øst-Europa som i økende grad tar roboter i bruk.

Produksjonsprosessene må analyseres bedre for å finne områdene det er mulig

å spare. I dag er omstilling og større fleksibilitet mye enklere å gjennomføre enn for bare få år siden. Dette skjer som følge av programvare som ligger både i robotene, andre styresystemer, vision (kamerabaserte) systemer og offline programmeringsmuligheter, hvor produksjonsutstyret ikke belastes ved programmering av nye produkter.

Gode råd

Industrien må velge leverandører med kunnskap om prosessen som skal utføres, for eksempel sveising, sliping, håndtering av arbeidsstykker inn og ut av maskiner (maskinbetjening), og som har utviklet løsninger for disse prosessene. Bedriftene må legge mindre vekt på pris og heller ikke på selve robotens ytelser, det er systemets totale ytelse som teller, mener Enderud.

Det må velges leverandører som har kapasitet, kunnskap og evne til å gjennomføre prosjektet helt frem til lovet kapasitet er oppnådd. Bruk simuleringsprogrammer til å avdekke fallgruber, og finn frem til ønskelig kapasitet, tilgjengelighet (velge riktig robotstørrelse), finn en optimal løsning og dermed en riktig pris. Pris er viktig for både leverandør og kunde. Vårt selskap legger vekt på alle disse forholdene, hevder Enderud.

– En systemleverandør må også ha kompetanse innen mekanisk konstruksjon, el-konstruksjon, styringsteknikk, og robotprogrammering for å kunne gjennomføre et vellykket prosjekt. Robotens intelligente funksjoner og muligheter må utnyttes når det er mulig, fremfor å lage annet omkringliggende utstyr. Det gir enklere omstilling. Bedre funksjoner og større fleksibilitet ligger i programmvaren i roboten/styringssystemet. Dermed oppnås også lavere fremstillingskostnader for utstyret, sier Enderud.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.