SAMFERDSEL

Langt fra ord til handling

6. feb. 2002 - 11:10

- Da myndighetene for snart to år siden la fram Nasjonal Transportplan (NTP) , sa de at de "ser det som viktig å følge utviklingen for å styrke sjøtransport som et miljøvennlig alternativ", sier Svein Muffetangen, daglig leder i Maritimt Forum (MF), en interessegruppering utgått fra den norske maritime klynge.

- Det ble konkret sagt at transport skal overføres til sjø ved å styrke samspillet mellom transportformene, og at det skal utvikles logistikkløsninger som fremmer nærskipsfart nasjonalt og med regioner i Europa. Men jeg spør meg om man egentlig ser noe av dette i praksis, fortsetter han

Mangler tiltak

Problemet med NTP er, ifølge Muffetangen, at planen helt manglet konkrete tiltak for å styrke sjøfarten. Han hevder at NTP først og fremst er en infrastrukturplan som angir offentlige investeringsrammer for jernbane, vei, farleder og så videre. Dette er etter hans mening et altfor snevert perspektiv.

Dessuten behandlet NTP i liten grad eksport/ import, den konsentrerer seg helt om nasjonale transporter. Havnespørsmål er så godt som utelatt. Den 4. mars arrangerer derfor MF en konferanse kalt "Havnene i Oslofjorden, den fremtidige struktur". Konferansen har de for miljøets skyld lagt til passasjerskipet Prinsesse Ragnhild.

Dør-til-dør-konsepter

MF jobber langsiktig for å få myndighetene til å fjerne særnorske flaskehalser for økt sjøtransport. Organisasjonen vil at den nasjonale transportforvaltningen samordnes. Dette er særlig viktig sett i lys av den globale utviklingen av nye sjøverts transportløsninger, og av kombinasjoner med landtransport for å utvikle dør-til-dør-konsepter.

Det er videre viktig å unngå konkurransevridning mellom transportformene, der én spesiell transportvei subsidieres eller på annen måte favoriseres i forhold til andre.

- Myndighetene bør generelt forbedre vilkårene for norsk sjøtransport. Det er for eksempel svært viktig å få redusert de særnorske avgiftene, som havneavgifter, losavgifter og kystgebyr, og å oppnå en mer effektiv kystforvaltning.Vi er glade for at Kystverkets fremtidige struktur er i ferd med å komme på plass. Det vil også være av avgjørende betydning å oppnå en effektiv havnestruktur basert på nasjonalhavner, sier Muffetangen.

Generelt mener han myndighetene bør forenkle. Sjøtransporten er i dag utsatt for en god del byråkrati og skjemavelde.

Mangler høyt utdannede

MF har lenge vært opptatt av å skaffe nok kvalifisert personell til næringen, på land og til sjøs. Muffetangen minner om at hele næringen må ta ansvar for å skaffe læreplasser, og å sørge for at næringen fremstår som attraktiv. I dag er søkningen til den yrkesfaglige delen av utdanningen relativt god, men søkningen til høgskolene er fallende.

- Vi har for tiden en generelt vanskelig situasjon, med usikkerhet rundt rammevilkårene, særlig for rederiene. Markedet opplever at behovet for norsk maritimt personell vil avta, og at det kun vil bli plass til noen hundre elever på yrkesfaglige linjer årlig. Dette er ikke akkurat noen ønskesituasjon.

Seaway 2010

Når det gjelder forskning, nevner Muffetangen FoU-programmet Maritim, som har pågått over flere år. Det har gitt gode resultater, og programmet ble avsluttet i 2001.

- Men så opplevde vi at i Norges forskningsråds nye modell for næringsrettet forskning, ble maritim næring ikke nevnt i det hele tatt. Derfor ble et nytt program igangsatt, Seaway 2010, som skal hjelpe den norske maritime klynge til å beholde sin internasjonale posisjon. MF deltar ikke minst for å tilrettelegge programmet og å skaffe kontakt til bedriftene, sier lederen av Maritimt Forum.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.