Langt færre jobber å søke på

Ledige ingeniør- og IT-jobber er mer enn halvert sammenlignet med 2019.

Langt færre jobber å søke på
Antall ledige jobber er mer enn halvert.

Antall utlyste stillinger på Nav.no i april var på under halvparten av hva de var i 2020.