ARBEIDSLIV

Langer ut mot tillitsvalgt

REFSER TILLITSVALGTE: - Vi har en lokal tillitsvalgt som har unngått å se at jeg har brukt fire år på å legge til rette for gründere og kommersialisering, sier rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø.
REFSER TILLITSVALGTE: - Vi har en lokal tillitsvalgt som har unngått å se at jeg har brukt fire år på å legge til rette for gründere og kommersialisering, sier rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø.Bilde: UITØ
Espen Leirset
21. feb. 2006 - 09:40

Etterspør retningslinjer

Hovedtillitsvalgt Egil Børge Mikalsen i Forskerforbundet er forbauset over den krasse reaksjonen fra rektor Aarbakke.

– Rektor skyter mot en enkeltforsker som har brutt retningslinjer som ikke finnes, sier Mikalsen til Teknisk Ukeblad.

– Hvis han har lagt til rette for denne utviklingen i så mange år, hvorfor har han da ikke sørget for generelle retningslinjer for gründere? Våre medlemmer henvender seg til oss og spør hvilke regler som gjelder, men universitetet har ikke utarbeidet noen regler, kommenterer Mikalsen. Sist Teknisk Ukeblad omtalte arbeidskonflikten, etterlyste både professor Torbjørn Trondsen og Forskerforbundet klarere retningslinjer. Mikalsen reagerer på at rektor «i så stor grad legger bredsida til mot Forskerforbundets hovedtillitsvalgt».

– Hvis Aarbakke har hatt en time hvor han har opplyst om universitetets politikk for næringsutvikling, har ikke vi blitt invitert. Jeg har aldri sett at han har ønsket kontakt med fagforeningene, sier Mikalsen.

Bakgrunnen er arbeidskonflikten hvor rektor Aarbakke har politianmeldt professor Torbjørn Trondsen for økonomisk utroskap.

Professor Trondsen, som driver et privat selskap hvor han tilbyr sine forskningstjenester, stiller seg uforstående til anklagene.

I TU04 advarte hovedtillitsvalgt Egil Børge Mikalsen i Forskerforbundet om at saken kan føre til at forskere blir redde for å drive næringsutvikling. Dette faller rektor Jarle Aarbakke tungt for brystet.Folkeskikk

– Vi har en lokal tillitsvalgt som har unngått å se at jeg har brukt fire år på å legge til rette for gründere og kommersialisering. Mikalsen tar fryktelig feil i denne angsten sin for at saken skal føre til mindre næringsutvikling, sier Aarbakke og fortsetter:

– Å drive kommersialisering ved Universitetet i Tromsø krever at man forholder seg til norsk lov, at man forholder seg til etiske retningslinjer for statstjenesten, at man anvender alminnelig god folkeskikk, at man spør sine overordnede når man er i tvil og at man svarer når overordnede spør hvordan ting henger sammen. Så lenge gründere og andre som vil bruke sine kunnskaper i samfunnets tjeneste oppfyller disse kravene, har de rektors helhjertede støtte, sier Aarbakke til Teknisk Ukeblad.

– Hvordan reagerte du på artikkelen?

– Jeg reagerte med vantro på at Forskerforbundet ikke følger med i timen. Jeg kommenterer kun Forskerforbundets opptreden, og stiller meg spørrende til at de kobler denne saken til forskningsbasert næringsutvikling, svarer rektoren videre.– Gründere velkommen

– Føler du at dere har valgt riktig fremgangsmåte i denne saken?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, utover å si at et samlet styre står bak avgjørelsen, svarer Aarbakke. Trondsen er suspendert fra sin professorstilling etter siktelsen fra politiet. Politiet er ennå ikke ferdig med etterforskningen av saken.

– Det er helt forferdelig dersom Universitetet i Tromsø får en merkelapp om at vi ikke ønsker gründere. Teknisk Ukeblad henvender seg til en målgruppe som vi ønsker svært velkommen til universitetet. Derfor ser jeg meget alvorlig på saken, fortsetter Aarbakke.