Sandefjord videregående skole

Landets største videregående skole blir enda større

De eldste byggene på Sandefjord VGS stammer fra 1955. Skolen er sprengt på kapasitet, og mangler både samtalerom, grupperom og møterom. Av skolens 10 bygg rives to, de øvrige rehabiliteres og nybygg føres opp.

Slik blir Sandefjord VGS etter oppgraderingen. Den røde sirkelen til venstre markerer et nybygg i massivtre på tre etasjer. Den minste sirkelen, i midten, marker Barden der halve bygget skal rives. Den røde sirkelen til høyre dekker borggården som blir glasset inn. Området dekket av de to høyre ringene får 2000 m2 nybygg, mens nybygget til venstre blir på 3000 m2 (Illustrasjon: Veidekke)
Slik fremstår Sandefjord skole i dag. Etter oppgradering er halvparten av bygget til venstre i bildet revet og erstattet med nytt inngangsparti. (Foto: Svein-Erik Hole)
Slik ser arkitekten for seg at skolen blir etter oppgraderingen, fra denne vinkelen er det få synlige endringer. (Illustrasjon: Planforum Arkitekter)
Borggården som i dg er uteområde blir glasset inn. Oppgraderingen vil også gi en rekke møte- og arbeidsrom som skolen i dag mangler. (Illustrasjon: Planforum Arkitekter)

De eldste byggene på Sandefjord VGS stammer fra 1955. Skolen er sprengt på kapasitet, og mangler både samtalerom, grupperom og møterom. Av skolens 10 bygg rives to, de øvrige rehabiliteres og nybygg føres opp.

Det er et ambisiøst prosjekt Veidekke har vunnet, i kamp mot Hent og WK Entreprenør. Prosjektleder Hanne M. Jacobsen Lund i Vestfold og Telemark fylkeskommune forteller at fem entreprenører ble prekvalifisert, tre leverte tilbud.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå