Landet vokser

Norge er altså totalt 323.802 kvadratkilometer.

Tidligere var arealet beregnet fra analoge målinger på kart i målestokk 1:50.000 og 1:100.000.

Statistisk sentralbyrå formidler tallene, blant annet gjennom Statistisk årbok.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå