KRAFT

Landbruket trekkes inn i biogassprosjekt

Vestfold Bondelag har fått 724.000 kroner fra staten for å utrede biogass fra landbruket.
Vestfold Bondelag har fått 724.000 kroner fra staten for å utrede biogass fra landbruket. Bilde: colourbox.com

Bakgrunnen for tildelingen er at tolv kommuner i Vestfold planlegger utbygging av et stort industrielt biogassanlegg, skriver Nationen.

Utredning

Vestfold Bondelag får nå støtte til å utrede landbrukets rolle i det planlagte biogassprosjektet.

Bondelaget er tildelt 724.000 kroner, mens det er ventet at utredningsprosjektet vil ha en samlet kostnadsramme på 817.000 kroner.

Industriavfall

Det er matavfall, slam, organisk avfall fra industrien, husdyrgjødsel og annet organisk avfall fra landbruket som skal utgjøre råstoffet i biogassproduksjonen.

Det planlagte anlegget i Vestfold antas å kunne produsere gass nok til å erstatte 7,9 millioner liter diesel