OLJE OG GASS

Landanlegget klart for Valhall

Anders J. Steensen
18. mai 2009 - 11:26

Fakta

  • Anlegget består av en stasjon på land med en HVDC Light likeretterstasjon, kabel ut til Valhall og en HVDC Light vekselretter på plattformen.
  • Kraften som kommer fra Statnetts 300 kV-forbindelse i Feda som delvis forsyner Alcoas aluminiumsverk på Lista, er knyttet til en sjøkabel til Danmark og til den nye Norned-forbindelsen.

Inntil Valhall kommer i drift brukes HVDC Light stasjonen til å bedre spenningskvaliteten i høyspentnettet.

Transistorteknologi

HVDC Light er bygget opp med transistorteknologi (VSC-teknologi – Voltage Source Converter) som gir nye muligheter for kontroll av spenningen på 300 kV nettet ved Lista.

– Dette er spennende ny teknologi for oss. Systemet kan virke både kapasitivt og induktivt. Er spenningen for lav, kan vi med stasjonen regulere med reaktiv effekt og bidra til at spenningen opprettholdes. Er spenningen for høy, kan anlegget "spise" reaktiv effekt, og dermed bidra til at spenningen ikke blir for høy. Fordelen er at stasjonen reagerer lynraskt, forteller prosjektleder Bjørn Walther i Statnett2

Vekk med CO og turbiner

Årsaken til at BP valgte elektrifisering var økonomiske, tekniske, sikkerhetsmessige og miljømessige årsaker.

Løsningen innebærer bortfall av minimum 300 000 tonn CO 2- utslipp i året, lavere vedlikeholdskostnader og langt sikrere drift i forhold til en tradisjonell løsning som hadde vært installering av tre gassturbiner med full gjenvinning og en dampturbin.

– Vi trenger i prinsippet en mann som kommer ut hvert tredje år for å sjekke at alt er i tilfredsstillende stand, forteller Sverre Gilje i BP.

HVDC-anlegget blir stengt for planlagt inspeksjon/vedlikehold hvert tredje år sammen med planlagt vedlikehold på hele feltet.Kjøper på NorPool

BP sto overfor flere valg da selskapet falt ned på å elektrifisere feltet. Årsaken var delvis innsynking på feltet, men også at mye av utstyret var gammelt og hadde behov for å fornyes.

Det ble derfor besluttet å bygge en ny kombinert bolig- og prosessplattform samt at hele feltet skulle forsynes med kraft fra land fra det norske stamnettet.

Kraften skal kjøpes over børs på NordPool.

– For oss var det en ny opplevelse å prosjektere et anlegg på land. Her var det langt flere instanser som måtte godkjenne anlegget. Til å gjennomføre dette arbeidet inklusive konsesjonssøknaden fikk vi god hjelp av Statnett. Både Vest-Agder fylke og Farsund kommune var velvillig innstilt, forteller Gilje.Uten skader

Byggingen av HVDC Light-stasjonen har gått smertefritt og etter planen.

– Selv med full spenning på 300 kV linja hele tiden, har vi ikke hatt en eneste skade. Både hoventreprenør Kruse Smith og deres mange underentreprenører har gjennomført jobben uten skader under ABB sin ledelse på anlegg. All heder til de som har gjennomført prosjektet, understreker MacLeod.Høsten 2010

Selve stasjonen var ferdig bygget før jul. Fram til påske pågikk tester og mindre utbedringsarbeider.

Fra påske ble stasjonen satt i drift for å regulere spenningen på 300 kV-nettet.

Avtalen mellom BP og Statnett varer fram til Valhall er klar og kobles til høsten 2010.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.