NETTARKIV

Laksetransport venter problemer

Norsk lakseeksport vil ifølge prognosene øke med 20 prosent årlig. De siste fem årene har veksten vært formidabel. Fortsetter den slik, må bilbrukerne finne nye ruter til de store markedene.

Vei eneste reelle mulighet

Driftssjef Stein Erik Gurigard i Nor-Cargo Thermo hevder at det for øyeblikket ikke finnes alternativer til vogntog på vei. – Vi ser ikke jernbane som noe reelt alternativ foreløpig. I Norge har vi det siste året sett for mange forsinkelser der vi har prøvd trailere på tog. På kontinentet er gjennomsnittshastigheten altfor lav. Under 20 km/h er ikke akseptabelt når vi skal transportere ferskvarer med begrenset holdbarhet.

Transportørene må imidlertid tenke nytt. Trafikkaoset på tyske motorveier blir verre år for år. Selv om tyskerne diskuterer å tillate 28 meters vogntog på motorvei, bør man finne alternativer til Kiel, Hirtshals og hovedveiene gjennom Hamburg eller Bremen, der trafikken er tettest.

Fraktflyruter fra Gardermoen basert på fiskeeksport er lite trolig, om ikke flyene ikke får annen frakt i tillegg. Retningsbalanse og vektproblem gjør frakten lite lønnsom.

Bedre pakking

En løsning kan være nye og forbedrede måter å pakke og holde fisken avkjølt på.

– Da vi i midten av 1990-tallet startet et prosjekt sammen med blant andre Vartdal Plast om utvikling av en ny pall og en ny kassetype for emballering og frakt av fersk laks, brukte vi rundt fire kilo is pr. kasse. Volumet måtte ned av flere årsaker: Vi få ikke betalt for å frakte is, dessuten skaper smeltevannet problemer, forteller Erling Lampe, leder for SAS Cargo Systems end Support.

Mange flyselskap er skeptiske til slik frakt av fisk og krever tette kasser der smeltevann samles opp. Mange løsninger har vært forsøkt. Med dagens kasser er ismengden nede i to kilo pr. kasse, samtidig som kassene holder bedre på kulda; produkt-levetiden er økt med flere dager.

Kassene er sterkere i dag enn for få år siden. I tillegg til bedre kasser, har Vartdal Plast utviklet en isoporpall. Denne kan håndteres med gaffeltruck i flyfraktterminaler, slik at paller kan stables på kortere tid enn om de skal bygges opp manuelt, kasse for kasse. Isoporpallene kan stables ferdig i pakkeriet slik at ompakking underveis unngås. Med bedre strekkodemerking og utstrakt bruk av EDI, vil man oppnå både sikrere og raskere håndtering og framføring av fisken.

Isopor har i de senere år fått motbør fra miljøvernhold. Kassene kan ikke brennes uten problemer, og det har vært hevdet at de ikke kan resirkuleres eller gjenvinnes på noen fornuftig måte. Det er grunn til å tro at bølgepapp i en eller annen form vil vinne fram i transportemballasje i årene som kommer.

Les mer om: