OLJE OG GASS

Lager ultrarent vann

NULLUTSLIPP: - Det er vår teknologi som skal realisere oljeindustriens nullutslippskrav, sier Stein-Roger Karlsen i Ecowat.
NULLUTSLIPP: - Det er vår teknologi som skal realisere oljeindustriens nullutslippskrav, sier Stein-Roger Karlsen i Ecowat. Bilde: Mona Sprneger
Mona Sprenger
29. aug. 2010 - 13:21

Teknologien

Ecowat benytter seg av krystallisering for å behandle vann. Gasshydrater dannes ved lave temperaturer (0-10 grader C) og ved høye trykk (30 bar +/-). I krystallstrukturen er det ikke plass til urenheter, og gasshydratene vil derfor i seg selv være helt rene. De består av et gassmolekyl i midten, og vannmolekyler rundt. Det er aktuelt å bruke ulike hydratdannende gasser for ulike applikasjoner.

Trondheim: – Vi har funnet opp et filter som fjerner selv små mengder olje. Det har høy kapasitet og er genialt i våre øyne. Det er vår teknologi som skal realisere oljeindustriens nullutslippskrav, sier Stein-Roger Karlsen i Ecowat.Renser vann

Trondheimsselskapet har i flere år jobbet med en ny teknologi for å lage ultrarent vann. I denne prosessen har det vist seg at den samme teknologien også kan brukes til å fjerne olje fra vann.

– Vi har holdt kortene litt tett til brystet, men nå har vi fått patentene på plass, smiler Karlsen, som ser store muligheter både for vannrenseteknologien og filteret.

–Flere selskaper som vi har vært i kontakt med har uttalt at dette er veldig, veldig interessant.

–Flere selskaper som vi har vært i kontakt med har uttalt at dette er veldig, veldig interessant. GODE RESULTATER. Forsker Asbjørn Frisvoll viser Teknisk Ukeblad prototypen som det siste halvåret har gitt svært gode resultater. Mona SprengerKrav om nullutslipp

Ecowats historie startet med en diskusjon på SINTEF en morgen i 2003. Myndighetene hadde vedtatt at det skulle bli et krav om nullutslipp til havet fra oljeindustrien.

– Mange lo litt av myndighetenes krav og sa at det ikke går an å fjerne alt. Da var det en som sa: Men hva om et oljeselskap tar kontakt med oss og ber om at vi løser dette? Dette satte gründer av Ecowat, Tore Skjetne i gang, forteller Karlsen.100 prosent rent vann

Den mest vanlige teknikken for å rense vann er å trekke forurensingen ut av væskestrømmen, for eksempel ved hjelp av filtrering. Ecowat går motsatt vei og trekker rent vann ut av forurenset væske. Dette skjer ved krystallisering til gasshydrater, som ligner på tørris i konsistens.

– Gasshydrater er kjent som et problem i oljeindustrien. Under gitte temperaturer og trykk dannes gasshydrater. Dette kan for eksempel skje i olje- og gassledninger på havbunnen. "Snøen" kan tette ledningene som kan sprekke, forklarer Karlsen, som fortsetter: – Vi har benyttet kunnskapen rundt gasshydrater til noe positivt. Nemlig å lage 100 prosent rent vann.

Fjerner også olje

Ecowat ble etablert i 2007. Siden den gang har teknologien blitt prøvd ut og testet. I løpet av denne prosessen oppdaget selskapet at olje ikke lar seg rense ved krystallisering, fordi den setter seg på hydratoverflaten. Dermed utviklet de et hydratfilter som fanger opp oljen før krystallisering.

– I en to trinns prosess kan vi først fjerne oljen, deretter lage så rent vann som kunden vil ha.Oljesand

Vannrensing er et milliardmarked og har mange bruksområder, men i første omgang vil selskapet rette seg mot oljeindustrien.

– Det vil komme strengere og strengere krav til hele bransjen, sier Karlsen, som mener at Ecowat-teknolgien har et klart fortrinn sammenlignet med andre vannrensingsteknologier.

– Vi kan gjenvinne opp til 90 og 95 prosent av vannet. Andre teknologier ligger i beste fall på 50 til 60 prosent.

Karlsen mener at teknologien derfor kan være aktuell ved oljesandutvinning i Canada.

– Ved utvinning av oljesand er det behov for store mengder vann, og Canada har strenge restriksjoner for bruk av grunn- og overflatevann, og de trenger en teknologi som både kan fjerne olje og rense vann ultrarent.Energiforbruk

– Vannrensing er kjent for å være energikrevende. Hvordan er energiforbruket?

– Vi kan konkurrere med de fleste andre teknologier, men energiforbruket er noe vi kontinuerlig jobber med. 70 til 80 prosent av energiforbruket er knyttet til resirkulering av den hydratdannende gassen. Hvis vi klarer å unngå resirkulering, kommer vi ned på to til tre kilowatt-timer (kWh) per kubikkmeter renset vann. For oljefilteret vil vi ligge ned mot en kilowatt-time.Spesielle nisjer

Mange store aktører satser på å avsalte sjøvann til drikkevann. Nettopp derfor holder Ecowatt seg unna dette området foreløpig, selv om teknologien kan brukes til det.

– Vi konsentrerer oss om spesielle nisjer. Vi har også et forskningsprosjekt som ser på hvordan ultrarent vann kan redusere NO x-utslippene fra forbrenningsmotorer. En annen industri er bergverksindustrien, smiler Karlsen, som forsikrer om at Ecowat har mange jern i ilden.Prototype

Etter å ha laget tre lab-modeller har selskapet nå lagd sin første prototype.

– Prototypen har gitt oss svært gode resultater. Vi ser nå etter en pilotkunde som er interessert i å teste ut teknologien i en større skala. Vi har engasjert et selskap i Storbritannia som hjelper oss med denne jobben, sier Karlsen.

Han håper og tror at Ecowat vil finne en partner i løpet av denne høsten.

– Det kan gjerne være et oljeselskap eller et oljeserviceselskap.

Les mer om: