Lager nytt krisescenario for langvarig strømrasjonering

DSB skal vurdere konsekvensene for liv og helse, økonomi og samfunnets stabilitet.

Lager nytt krisescenario for langvarig strømrasjonering
Lite nedbør over hele Sør- og Østlandet har gjort kraftsituasjonen anstrengt. I mai var denne småbåthavna i Mjøsa helt tørrlagt. Ellen Synnøve Viseth

Justisdepartementet har bedt om en om en revidering av krisescenarioet «Langvarig strømrasjonering». I et brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ber de dem vurdere konsekvenser for liv og helse, økonomi og samfunnets stabilitet.