Lager kunstig sæd

Lager kunstig sæd
Bilde:

Foreløpig har de bare testet dette på mus.

Det var også en begrenset suksess. De klarte å befrukte hunnmus med den kunstige sæden, men avkommet ble sterile og til dels kraftig misdannet.

Barriere

Ikke desto mindre er en barriere brutt. Forskerne ved the Medical Research Council's Clinical Science Center at Imperial College London peker på at dette kan gi nytt håp for menn som er ufruktbare.

Det kan jo være en fattig trøst, nå som fertiliteten hos menn over hele den vestlige verden stuper som følge av hormonhermere og andre negative miljøfaktorer.

Forskerne understreker at metodene må forbedres kraftig før den kan komme til anvendelse på mennesker.